LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Atļaujas un sertifikāti
Lai izvestu vai ievestu Latvijā kādu CITES jeb Vašingtonas konvencijā „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām” iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tiem iegūtus produktus, nepieciešama speciāla atļauja, kas apstiprina, ka tie ir legāli nomedīti, iegūti vai izaudzēti. Atļaujas izsniedz katras valsts uzraudzības institūcijas CITES konvencijas jautājumos. Latvijā tā ir Dabas aizsardzības pārvalde.
 
www.eparaksts.lv
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko iesniegumu saņemšanu un atbilžu nosūtīšanu elektroniski, izmantojot elektronisko pastu.

Dabas aizsardzības pārvaldes oficiālā e-pasta adrese pasts@daba.gov.lv.