LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Augstrozes lapegļu aleja
Augstrozes lapegļu aleja
     
Augstrozes lapegļu alejas atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490250
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts
Stādīšanas gads: 1860, pieder pie muižas laika apstādījumiem

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug dažādas koku sugas, pamatā stādījums veidots no Eiropas lapegles (Larix decidua). Teritorijā nelielā skaitā ir sastopami veci, dobumaini vītoli, kas ir īpaši aizsargājamu bezmugurkaulnieku sugu dzīvotne.
 
Robežshēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: