LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bukaišu aleja

Foto: K.Vilks

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490130
Administratīvais iedalījums: Tērvetes novada Bukaišu pagasts
Stādīšanas gads: 1880, ierīkojis barons Līvens

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā dominējošās sugas ir zirgkastaņas, liepas, kļavas, ozoli un gobas. Koki ir veci, dobumaini. Alejā konstatētas trīs aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas – parka vīngliemezis (Helix pomatia), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un prioritāri aizsargājamais lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat alejā atzīmētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Schlerophora pallida) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: