LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ozolkalnu aleja
Ozolkalna aleja
     
Ozolkalna alejas atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490640
Administratīvais iedalījums: Lubānas novads Indrānu pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Kopumā alejā uzskaitīti 136 koki, no tiem, 10 koki sasnieguši dižkoku apkārtmēru. Alejā aug lielu vecumu un dimensijas sasnieguši platlapji, dominējošās koku sugas ir liepa un ozols, taču sastopamas arī citas platlapju sugas – kļavas, oši, gobas, tāpat alejas rietumu daļā aug veci bērzi. Kā arī alejā ir ļoti daudz dobumainu koku, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu organismu grupām. Ozokalna alejā ir konstatētas divas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un atrasta viena dabisko mežu (DMB) ķērpju indikatorsuga - iesarkanā bacīdija (Bacidia rubella).
 
Robežshēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumu materiāli: Ziņojums  (PDF 9,0 MB)

Sabiedrības līdzdalības iespējas: