LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rūmenes aleja

Foto: L.Mihailova

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490410
Administratīvais iedalījums: Kandavas novada Kandavas pagasts
Stādīšanas gads:
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug vidēju dimensiju un vecuma oši, piemistrojumā – liepas. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 22 dobumaini koki. Papildus tam sastopami arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi - atmirusī koksne, atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmēta viena atradne uz liepas alejas beigu daļā.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: