LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pamūšas parks
Aizsargājams dendroloģiskais stādījums PAMŪŠAS PARKS. Foto: Labie Koki
Foto: Labie Koki
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470110
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Gailīšu pagastā
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dendroloģiskā vērtība:
Parka A daļa ir pēc platības lielākā dendroloģiskā stādījuma daļa, ko veido parkveida mežaudze, kur dominē pārsvarā platlapju koki: parastās kļavas (Acer platanoides), parastie ozoli (Quercus robur), parastās liepas (Tilia cordata), vietām sastopamas parastās egles (Picea abies). No svešzemju koku sugām parkā ir sastopamas - parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum), Eiropas lapegle (Larix decidua) un melnā priede (Pinus nigra).

Dabas vērtības:
Nozīmīga dabas vērtība parka teritorijā kopumā ir veci, lielu dimensiju koki, it īpaši, ja tajos izveidojušies dobumi. Parkā ir konstatētas četras īpaši aizsargājamās sugas: marmora rožvabole (Lyocola marmorata), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un ķērpis kausveida pleirostikta (Pleurostictaacetabulum), kā arī ierobežoti izmantojama suga - parka vīngliemezis (Helix pomatia). Pamūšas parkā konstatēti seši dižkoki, no kuriem lielākais ozols sasniedz 5,32 m apkārtmēr.
 
Kultūrvēsturiskā vērtība:
Pamūšas muiža piederēja grāfam fon der Pālenam, taču viņš to zaudēja 1920. gada agrārās reformas gaitā. Muižas komplekss aizņem 2,6 ha.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Pamūšas parks” novērtējums  (PDF 3,08 MB)