LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Aizsargājams dendroloģiskais stādījums SĀVIENAS BARONU KAPI. Foto: Labie Koki
Foto: Labie Koki

 
Atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470550
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dendroloģiskā vērtība:
Dendroloģiskajā stādījumā ir konstatēti trīs dažādi introducēto koku taksoni - Eiropas baltegle (Abies alba), Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii) un Eiropas lapegle (Larix decidua).

Dabas vērtības:
Stādījumā aug veci, dobumaini koki, kuri kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām. Ārpus dendroloģiskā stādījuma robežām ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamās sugas - sīkpunktainā artonija (Arthonia byssace), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un viens dižozols ar stumbra apkārtmēru 7,73 m.
 
Kultūrvēsturiskā vērtība:
Sāvienas muiža tika datēta 19. gs., tā ilgus gadus bija Tīzenhauzenu dzimtas īpašumā, vēlākajos gados īpašnieki manījušies. Kopš 1977. gada teritorijai piešķirts īpašs statuss – dabas piemineklis “Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi”.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Sāvienas baronu kapu dendroloģiski stādījumu” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu (PDF 2,04 MB)