LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bioloģiskās daudzveidības pārskati
Šajā sadaļā var iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības monitoringā veikto darbību  pārskatiem un konkrēto monitoringa programmu īstenošanas rezultātiem.
Vides monitoringa programmas ietvaros DAP nodrošina Bioloģiskās daudzveidības monitoringa jeb novērojumu programmas ieviešanu, lai  
  • sekotu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvoklim Natura 2000 vietās;
  • varētu noteikt dabisko un cilvēku radīto faktoru ietekmi uz novērojamajiem biotopiem un sugām;
  • regulāri aktualizētu informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī.
Datus šo mērķu sasniegšanai iegūst: Gan iegūtie dati, gan uz to pamata sagatavotā informācija brīvi pieejama sabiedrībai.

 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
15.12.2014.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.12.2015.
Migrējošo sikspārņu monitorings - 2015 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
16.12.2016.
Migrējošo sikspārņu monitorings - 2016 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
15.01.2019. Migrējošo sikspārņu monitorings - 2018
DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
7.7/411/2018
15.01.2020. Migrējošo sikspārņu monitorings - 2019
DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
7.7/411/2018
15.12.2014.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.04.2016.
Ziemojošo sikspārņu monitorings - 2015/2016 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
16.12.2016.
Ziemojošo sikspārņu monitorings - 2016/2017 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
15.09.2015.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
16.09.2016.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.12.2015.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
28.04.2017.
DAP 2016/7 AK 22.02.2016.
19.06.2015.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
20.06.2016.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/153/2014-P
15.12.2017. Lāču monitorings - 2017 DAP 2017/17 14.03.2017 7.7/73/2017-P
01.10.2018. Lāču monitorings - 2018 DAP 2017/17 14.03.2017 7.7/73/2017-P
2016. Meža susura monitorings - 2016
2017. Meža susura monitorings - 2017
2018. Meža susura monitorings - 2018
2016. Mazā susura monitorings - 2016
2017. Mazā susura monitorings - 2017
2018. Mazā susura monitorings - 2018
2019. Meža susura monitorings - 2019
Meža susura monitorings - 2019 pielikums
2019. Mazā susura monitorings - 2019
Mazā susura monitorings - 2019 pielikums
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
15.01.2019. Migrējošo putnu monitorings 2018
DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
7.7/411/2018
15.01.2020. Migrējošo putnu monitorings - 2019
DAP 2018/46 SP 14.08.2018.
7.7/411/2018
2015.
2016.
Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings 2016
2017. Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings 2017
30.10.2015.
DAP 2014/09 11.03.2014.
01.06.2015.
DAP 2014/76 AK 28.11.2014.
01.06.2015.
10.10.2017. Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2016/77 23.11.2016. 7.7/5/2017-P
10.10.2018. Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2017/52 25.10.2017. 7.7/4/2018-P
10.10.2019. Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2017/52 25.10.2017. 7.7/4/2018-P
07.09.2016. Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2015/58 28.10.2105. 7.7/226/2015-P
31.08.2019. Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2018/64 AK 17.10.2018. 7.7/492/2018
31.08.2020. Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2018/64 AK 17.10.2018. 7.7/492/2018
01.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.12.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
30.11.2018. Plēsīgo putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/125/2018
30.11.2019. Plēsīgo putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/125/2018
01.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.12.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/43/2015-P
01.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
30.11.2018. Dienas putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/124/2018
30.11.2019. Dienas putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/124/2018
01.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.12.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/44/2015-P
01.11.2017. Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs DAP 2015/4 AK 13.02.2015 7.7/44/2015-P
30.11.2018. Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/126/2018
30.11.2019. Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs DAP 2018/3-AK 12.02.2018. 7.7/126/2018
01.11.2015.
DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.11.2016.
Putnu monitorings Natura 2000 teritorijās - ietekmes DAP 2015/14 AK 01.04.2015. 7.7/70/2015-P
01.12.2016. Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšana DAP 2016/7 22.02.2016. 7.7/37/2016-P
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
09.12.2014.
DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2018. Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings
DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
7.7/256/2018
30.11.2019. Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings
DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
7.7/256/2018
30.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2018. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās
DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
7.7/251/2018
30.11.2019. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās
DAP 2018/16 AK 26.04.2018.
7.7/251/2018
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
23.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
12.12.2016. Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2016/57 AK 01.08.2016. 7.7/169/2016-P
12.12.2017 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2016/57 AK 01.08.2016. 7.7/169/2016-P
09.12.2014.
DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2017.
Bezmugurkaulnieku fona monitorings DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
15.03.2019. Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2018 DAP2018/2AK 12.02.2018. 7.7/179/2018-P
31.03.2020. Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2019 DAP2018/2AK 12.02.2018. 7.7/179/2018-P
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
19.11.2015.
DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
12.12.2016. Vaskulāro augu monitorings un izpēte DAP 2016/59 28.07.2016. 7./7/142/2016-P
30.11.2018. Meža silpureņu apsaimniekošana un monitorings 2017.-2018. gadā 2017/43 AK 23.08.2017. 7.7/156/2017-P
30.11.2018. Spilvainā ancīša izpēte un monitorings 2017.-2018. gadā 2017/43 AK 23.08.2017. 7.7/157/2017-P

Invazīvo svešzemju sugu faktu lapas >>>

Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
       
23.11.2015.
Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija
DAP 2015/30 03.06.2015.
07.11.2016.
Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija
DAP 2015/30 03.06.2015.
15.03.2019. Invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2018 DAP2018/2AK 12.02.2018. 7.7/179/2018-P
31.03.2020. Invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2019 DAP2018/2AK 12.02.2018. 7.7/179/2018-P
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
30.11.2017. DAP 2017/16 28.02.2017. 7.7/57/2017-P
30.11.2018. Speciālais jūras piekrastes biotopu monitorings par 2017.- 2018.gadu DAP 2017/16 28.02.2017. 7.7/57/2017-P