LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Baltijas zaļā josta
.Programmas Baltic Sea Region Programme 2007-2013 projekts
 
  
Projekts noslēdzies
Šī sadaļa būs apskatāma līdz 2016. gadam.
Piedāvājam iepazīties ar projekta rezultātiem >>>
 
Baltijas Zaļā josta
Baltic Green Belt
017
  
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs: Michael Schultz
E-pasts: m.schultz@geographie.uni-kiel.de
Tālr.: +49/ 431/ 880 1782
 
Projekta komunikācijas menedžeris: Stefanie Maack
E-pasts: s.maack@geographie.uni-kiel.de
Tālr.: +49/ 431/ 880 1782
 
Projekta koordinatore Latvijā: Dace Sāmīte
E-pasts: dace.samite@daba.gov.lv
Tālr.: +371 63286000, +371 29132019
 
Projekta koordinatore Latvijā: Andra Ratkeviča
E-pasts: andra.ratkevica@daba.gov.lv
Tālr.: +371 63286000, +371 28385025

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
dabas aizsardzība, militārais kultūras mantojums, ilgtspējīgs tūrisms, dabas izglītība

ĪSS APRAKSTS

Projekts Baltijas Zaļā josta mērķis ir Baltijas jūras reģiona bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izveidojot Baltijas Zaļo jostu kā patstāvīgu sadarbības tīklu. Ģeogrāfiski Baltijas Zaļā josta ir bijusī PSRS ietekmes dzelzs aizkara robežjosla, kur tāpēc daba saglabājusies īpaši neskarta un unikāla. Baltijas Zaļās jostas aktivitāšu plāns ietver piekrastes zonas ekoloģiskās situācijas uzlabošanu ūdens un sauszemes joslā, veicinot sociālo un ekonomisko ilgtspējību, nodrošinot vietējo iedzīvotāju ekonomisko labklājību.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS 

 • saglabāt, izmantot un attīstīt dabas un kultūras mantojumu Baltijas jūras piekrastē, bijušajā Austrumeiropas un Rietumeiropas robežā jeb Dzelzs aizkara zonā.
 • izveidot starptautisku sadarbības telpu organizācijām, kuras darbojas dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomā Baltijas jūras dienvidu un austrumu piekrastē.
 • demonstrēt labas prakses paraugus tūrismā, ekoloģiskajā lauksaimniecībā, jūras un tās piekrastes saglabāšanā; iesaistīt sabiedrību reģionu plānošanas procesos;.
 • Iekļauties Eiropas Zaļajā jostā — starptautiskā iniciatīvā, kuras ietvaros tiek veidots dabas teritoriju tīkls pāri Eiropai no Barenca līdz Melnajai jūrai.
 • dot ieguldījumu Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna īstenošanā, veicinot piekrastes ilgtspējīgu attīstību, kā arī aizsargājot dabu un bioloģisko daudzveidību.

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS UN PLĀNOTIE REZULTĀTI

DAP Kurzemes reģionālā administrācija realizē divus pilotprojektus.
 • Pilotprojekts „Ziemeļkurzemes ekspresis” dod ieguldījumu 20.gs. militārās vēstures mantojuma apzināšanā.
  • Tā ietvaros Slīteres nacionālajā parkā izveidots jauns tūrisma produkts: Mazbānīša dabas taka. Tās maršruts ved pa bijušo šaursliežu dzelzceļa stigu no Kolkas pagasta Mazirbes līdz Sīkragam. Tapis arī buklets par šaursliežu dzelzceļu Ziemeļkurzemē, kas ir mantojums no Pirmā pasaules kara. Izdota grāmata „Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā”, kurā apkopoti Ziemeļkurzemes lībiešu atmiņu stāsti par 20.gs. dzīvi senajos lībiešu zvejniekciemos.
 • Pilotprojekts „Redzēt savām acīm” dod ieguldījumu dabas procesu izpratnes un dabas izglītības līmeņa paaugstināšanā.
  • Tā ietvaros interneta vietnē www.slitere.lv un www.youtube.com publicēti videostāsti, kuru galvenie varoņi ir Slīteres nacionālā parka dzīvnieki; tīmeklī tiek raidīts skats no Slīteres Zilajiem kalniem uz Baltijas jūru, izmantojot tīkla kameras tiešraidi. Izdots kabatas formāta ūdensizturīgs buklets-noteicējs „Iepazīsim jūras piekrasti”; trīs reizes iznākusi avīze „Slīteres Nacionālā Parka Ziņas” ar rakstiem par dabas aizsardzību, dabas tūrismu. SNP speciālisti ar stāstījumu par Slīteres NP apbraukājuši Kurzemes bibliotēkas, skolas un muzejus, izstādot arī piloptojekta ietvaros tapušās dzīvnieku foto izstādes.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

ĪSTENOTĀJI
 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Ķīles universitāte (Vācija)
   
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Department of Geography
Ludewig-Meyn-Str. 14
24118 Kiel, Germany
 
SADARBĪBAS PARTNERI
Projektā iesaistītas NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji, zinātnes institūti - kopā 13 partneri un 9 asociētie partneri, pārstāvot valstis ap Baltijas jūru.
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija ir viens no partneriem.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PAMATDATI

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
017
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2009. gada janvāris - 2012. gada janvāris
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
2 000 000 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
Eiropas Reģionālās attīstības fonds Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Vācijas, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

AKTUALITĀTES

 
03.01.2012.
  10.11.2011.
  03.11.2011.
  28.10.2011.
 
17.10.2011.
  11.10.2011.
  02.08.2011.
  21.07.2011.
  20.07.2011.
  20.07.2011.
19.07.2011.
30.06.2011.
25.06.2011.
21.06.2011.
  09.06.2011.
28.05.2011.
22.05.2011.
22.05.2011.
  20.05.2011.
  13.05.2011.
06.05.2011.
  11.04.2011.
  07.04.2011.
07.04.2011.
07.04.2011.
10.03.2011.
26.01.2011.
  24.01.2011.
  17.02.2011.
13.02.2011.
24.01.2011. Meža cūkas
19.01.2011. Meža cauna
  06.01.2011. Klajā laistas jaunās „Slīteres nacionālā parka Ziņas”
26.12.2010. Vilku putns – krauklis!
10.12.2010. Lapsa rīta mijkrēslī
22.11.2010. Taimiņu un strauta foreļu nārsts
  01.11.2010. Mazbānīša dabas takas iestaigāšana
24.10.2010. Tundras ciemiņš – platknābja pūslītis
18.10.2010. “Eirobusiņš”, Mazbānītis un dzīvnieku dzīve Slīterē
  11.10.2010. Ģeogrāfijas studenta Ērika studiju prakse Slīterē
01.10.2010. Āpši
01.10.2010. Aļņu un briežu baurs
10.09.2010. Putni barojas pirms tālā ceļa
  05.09.2010. Studenti ceļo pa Baltijas Zaļo jostu
  05.08.2010. Top Mazbānīša dabas taka Slīterē
04.08.2010.
Riesto stirnas
04.08.2010.
Dārzu un parku sanitārs – pelēkais mušķērājs
 
04.08.2010.
„Meža zvēru darbnīca“ Ventspils pilsētas svētkos
 
13.07.2010.
Interneta vietnē You Tube skatāmi Slīteres nacionālā parka dzīvnieku video
12.07.2010.
Melnais erickiņš – Latvijā ligzdojošs kalnietis!
 
05.07.2010.
Viļņa Skujas fotoizstāde Dundagas pilī
20.06.2010.
Ar kameru pa Slīteres mežiem
 
17.06.2010.
Viļņa Skujas abinieku un rāpuļu fotoizstāde Slīteres bākā
11.05.2010.
Slīterē riesto rubeņi
08.01.2010.

 uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif