LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
ESF - Reindžeru apmācība
.Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts
 
Projekts noslēdzies
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide
1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/027/16 - "Reindžeru apmācība"
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

 PROJEKTA APRAKSTS


JOMA

Dabas aizsardzība, iestādes darbības efektivitātes uzlabolabošana


ĪSS APRAKSTS

Projektu paredzēts realizēt visā Latvijas teritorijā, visās DAP teritoriālajās struktūrvienībās laika posmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada septembrim. Minētajā laika posmā ir paredzēts noskaidrot sabiedrības un pašvaldību viedokli par DAP Dabas aizsardzības daļu darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti, saturu un veidu, veikt attiecīgo darbinieku individuālās kapacitātes novērtējumu un izmantojot iegūto informāciju izstrādāt apmācības programmu. Pēc apmācības programmas izstrādes – īstenot to kā pilotprojektu, pēc kā veikt nepieciešamos uzlabojumus un papildinājumus un izstrādāt pilnīgu apmācības programmu, īstenot to. Izstrādāt attiecīgo darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodiku, kuru var izmantot arī citas iestādes.
 

PROJEKTA MĒRĶIS

Uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību Dabas aizsardzības daļu 55 darbinieku individuālo sniegumu, pilnveidojot iestādes cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu, kā arī nodrošināt DAP sniegto sabiedrības vajadzībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti.


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

Kā pirmais pasākums projekta ietvaros ir paredzēts divu dienu seminārs visu DAP reģionālo struktūrvienību dabas aizsardzības daļu pārstāvjiem (no katra daļas 2-3 darbinieki), kura laikā tiks kopīgi izvērtēta situācija un apzinātas darbinieku apmācību vajadzības, lai spētu nodrošināt darba kvalitātes celšanu un mūsdienīga sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanu.


PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja uzlabot iestādes struktūru un celt tās darbības efektivitāti, maksimāli izmantojot darbinieku zināšanas un prasmes.


 

PROJEKTA DOKUMENTI


 

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/027/16
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2010.gada septembris – 2011.gada septembris
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
ES LĪDZFINANSĒJUMS
Eiropas Savienības Eiropas sociālās integrācijas fonds
ĪSTENOŠANAS VIETA
Visa Latvija
ABREVIATŪRA
Reindžeru apmācība
PROJEKTA MĀJAS LAPA
Atsevišķas mājas lapas nav


 

AKTUALITĀTES

14.09.2011.
13.09.2011.
07.07.2011.
24.05.2011.
16.05.2011.
30.12.2010.
27.10.2010.