LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas izglītības centrs "Rāzna"

Dabas izglītības centrs (DIC) „Rāzna” mājvietu radis Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvaldes ēkā Rāznas ezera krastā Rāznas Nacionālajā parkā.

  Meža māja

  Pauguri

Rāzna

Slītere

Vecupītes

Ziemeļvidzeme

 
ATRAŠANĀS VIETA
IEEJA
Ieejas maksa nav.
Grupu apmeklējumam (nodarbības, ekspozīcijas apskate) nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Maksimālais dalībnieku skaits vienā grupā - 20 dalībnieki.
ATVĒRTS
Darba dienās no 8:30-16:30
SAZIŅAI
Adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersonas:
 • Regīna Indriķe, mob.t. 29139677, regina.indrike@daba.gov.lv;
 • Agnese Eglīte, mob.t. 26103607, agnese.eglite@daba.gov.lv
GPS KOORDINĀTAS
X: 712725, Y: 6243696 / Lat: 56.2902576, Lon: 27.4374065
NOKĻŪŠANA
Izvēlaties:

PIEDĀVĀJUMS
Nodarbības
Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbībās par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notiek gan telpā, gan ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.
 • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Plašāk par nodarbību >>>
  • Kāpēc veido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kādas tās ir, kas īpašs tur ir un kas jāzina par ĪADT.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Rāznas nacionālais parks un tā iemītnieki. Plašāk par nodarbībām >>>
  • Rāznas ezera piekrastē sastopamie augi un augi, kas ir ūdenī
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Rāznas ezera zivis - parastās un īpašās
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
  • Abi nav nieki, bet ABINIEKI
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XIXII
  • Gājputni un nometnieki
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Ūdensputni Rāznā
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Dzeņveidīgie putni un to nozīme mežā
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Dabas vērtības Rāznas NP mežos. Plašāk par nodarbībām >>>
  • Kas īpašs mežos uz osveida reljefa formām
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (nodarbībām dabā)
  • Kas atrodams un sargājams nogāžu un gravu mežos
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (nodarbībām dabā)
Nodarbības izbraukumā
Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām.
Sadarbojamies arī ar pašvaldību kultūras un cita iestādēm, biedrībām, piedāvājot ceļojošas izstādes un lekcijas par dabas aizsardzības tematiku interesentiem/pieaugušajiem.
 
Informācija
 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Rāznas NP.
AV prezentācijas
Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Rāznas, Ķemeru, Gaujas  un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
VIDES PIEEJAMĪBA
Apmeklētājiem ratiņkrēslos pieejama pastāvīgā ekspozīcija.
TEMATISKIE PASĀKUMI
Gan dabas izglītības centrā, gan ārpus tā organizējam dažādus tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai.

 

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

 

Interaktīvā ekspozīcija „Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālo parku!” iepazīstina ar Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām, dabas lieguma zonām, ezeru un mežu bagātībām. Tajā var iepazīties ne vien ar bagātīgu informatīvu un foto materiālu, bet arī var aktīvi darboties pie vairākiem aktivitāšu galdiem.
APKAIMĒ
 • Sajūtu taka pie DIC ”Rāzna”. To iespējams iziet basām kājām, ļaujot savām pēdām izjust dabas radīto materiālu – sūnu, čiekuru, koka, kūdras, akmens un smilts - virsmu pieskārienus. Piemērotākais apmeklējuma laiks - vasara.
 • 2 km attālumā atrodas Mākoņkalns ar Volkenbergas pilsdrupām un taku.
 • Nepilnu 3 km attālumā Jaunstašuļos izveidota Akmeņu taka.
 
Dabas izglītības centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu