LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"

Lai labāk izprastu vides un cilvēku praktiskās darbības mijiedarbību, aicinām jebkura vecuma interesentus apmeklēt dabas izglītības centru „Ziemeļvidzeme” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

  Meža māja

  Pauguri

Rāzna

Slītere

Vecupītes

Ziemeļvidzeme

 
ATRAŠANĀS VIETA
IEEJA
Ieejas maksa nav.
Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25-30 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.
SAZIŅAI
Adrese: Salacgrīva, Rīgas iela 16, LV-4033
Kontaktpersona: Inta Soma, mob.t. 26329412, inta.soma@ daba.gov.lv
GPS KOORDINĀTAS
X: 521144, Y: 6401129 / Lat: 57.7517617, Lon: 24.3552566
NOKĻŪŠANA
Rīgas iela 16, Salacgrīva, LV-4033
PIEDĀVĀJUMS
Nodarbības
Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbībās par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notiek gan telpā, gan ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.
 • Kas ir un kādēļ vajadzīgas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas? Plašāk par nodarbību >>>
  • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Baltijas jūra. Plašāk par nodarbībām >>>
  • Kādēļ jūra sāļa?
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Aļģes jūrā un piekrastē
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Kuru gliemju čaulas varam atrast pludmalē?
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Dzīvnieki, to pēdas piekrastē. Plašāk par nodarbību >>>
  • Piekraste
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Kāpu augu iepazīšana
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Piekrastē sastopamie augi un dzīvnieki, kuri mīt jūrā
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Piekrastes kāpas – to veidošanās, veidi, nozīme
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Ūdens. Plašāk par nodarbību >>>
  • Ūdens nozīme un izmantošana
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Salacā mītošie dzīvnieki, augošie augi
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Jūras līča un Salacas nozīme
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Putni. Plašāk par nodarbību >>>
  • Kas ir gājputni?
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Putnu vērošana ziemā
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Putnu spēja dzīvot un baroties dažādās vidēs
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Koki. Plašāk par nodarbību >>>
  • Kas ir dižkoks?
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Latvijā augošie koki, to atšķirības
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Kas notiek koka stumbrā, zaros, lapās?
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Gaisa kvalitāte piekrastē un pilsētā jeb iepazīsim 5 ķērpju sugas un to izturību pret gaisa piesārņojumu. Plašāk par nodarbību >>>
  • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Nodarbības izbraukumā
Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām.
 
Informācija
 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas takām un maršrutiem.
AV prezentācijas
Foto slaidrāde par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtībām. Garums: 20 min.
Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
 
Bibliotēkas stūrītis
Neliela grāmatu, žurnālu un citu materiālu kolekcija par dabu, ko var izmatot uz vietas.
TEMATISKIE PASĀKUMI
Gan dabas izglītības centrā, gan ārpus tā organizējam dažādus tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai - galvenokārt ģimenēm ar bērniem, jo pasākumos ir padomāts par to, lai interesanti būtu gan lieliem, gan maziem dabas draugiem.
 
VIDES PIEEJAMĪBA
Pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.
PASTĀVĪGĀ IZSTĀDE

Interaktīvā izstāde "Lasis godā celts"
Piedāvājums interaktīvā veidā iepazīties ar laša dzīves ceļu, būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmējuši šīs zivju sugas dabisko populāciju Latvijā.
 
APKAIMĒ
 • Izstaigājot 1,2 km garo Randu pļavu taku, Jūs iepazīsiet šeit augošos augus un putnus, jo taka līkumo caur melnalkšņu dumbrāju un pļavām, līdz nonāk līdz putnu vērošanas tornim.
 
Dabas izglītības centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu