LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2010-09-05
Natura 2000 teritorijās tiks pilnveidota infrastruktūra

Šī gada augusta beigās starp Vides ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” īstenošanu. 

Īstenotā projekta mērķis ir jaunu taku maršrutu izveide (taku (t.sk. laipu, trepju, tiltiņu) izveidošana), labiekārtotu atpūtas vietu izveide, informatīvu zīmju, norāžu, tematisku informācijas stendu izveide un izvietošana dabā, apmeklētāju transportam paredzētu stāvlaukumu izveide (velosipēdu novietnes, pievedceļu izbūves, stāvlaukumu izveide apmeklētāju transportam u.c. dabas teritoriju pieejamības nodrošināšanai), skatu torņu būvniecība (dabas teritoriju apmeklētāju plūsmas optimizēšanai ar mērķi saglabāt dabas vērtības un novadīt apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām) un informatīvo stendu par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru izveide. 

Projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 687 207,00 LVL un tās pilnībā finansē Kohēzijas fonds.

Papildu informācijai:
Svetlana Sergejeva
Vides ministrijas Projektu ieviešanas departamenta
Atkritumu saimniecības un starptautiskās sadarbības projektu nodaļas projektu vadītāja
tālr. 66016712; e-pasts: svetlana.sergejeva@vidm.gov.lv.


Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: Janis Bormanis
2013-01-04 13:56

Labdien! Man pieder zemes gabals ar kad. nr. 74680100130. Vai attiecas uz manim proekts "Antropogeno slodzi samazinosas un informativas ifrastrukturas izveide Natura 2000 teritorijas" istenosanu? Ar cienju, Janis, tel. 27556456.


daba.gov.lv administrācija
2010-09-07 09:41

Paredzētajās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tiks veidota jauna infrastruktūra - tas pārsvarā nozīmē vecās demontāžu un jaunās uzstādīšanu.


zilaa gos
2010-09-06 16:37

Paldies par iepriecinošo atbildi! Pēc projekta nosaukuma gan likās, ka tikai būvēs jaunas takas, bet vecās neremontēs...


daba.gov.lv administrācija
2010-09-06 11:34

Pēterezera dabas takā šī projekta ietvaros tiks izbūvētas laipas 700m garumā, taka ar grants segumu - 830m garumā, skatu platforma 20m2 lielumā, kāpnes (120m), 1 tualete, 7 informatīvās zīmes, kā arī atpūtas vieta kā tūristiem, tā vietējiem (galds ar soliņiem). Slīteres dabas takā, savukārt, paredzēts izbūvēt koka laipu 1300 m garumā, kāpnes (70m), kā arī uzstādīt 4 informācijas stendus.


zilaa gos
2010-09-03 11:10

Bet par kādu naudu salabos jau esošās un iecienītās takas????? Slīterē esmu bijusi aculieciniece, kā cilvēki krīt Pēterezera dabas takā no satrupējušām kāpnēm. Zilā kalna taka ir dzīvībai bīstama, bet cilvēki tik un tā lūdzas, lai tiktu to izstaigāt.