Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Dabas izglītības centrs „Meža māja” atrodas mitro mežu ieskautajos Vēršupītes krastos Ķemeru nacionālajā parkā. Vēsturiskajā ēkā sākotnēji darbojies izklaides centrs un restorāns, bet vēlāk mājvietu radusi bērnu sanatorija. Tagad „Meža māju” apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde, un līdz ar dabas izglītības centra izveidošanu dabas izglītības aktivitātes piedāvājam jaunā kvalitātē.

ATRAŠANĀS VIETA

Ķemeru nacionālais parks
Skatīt vairāk
IEEJA

Ieejas maksa nav.

Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25-30 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.

Atgādinām, ka „karstajā sezonā” – maijā un septembrī – pieteikšanās iespējas ir ierobežotas.

SAZIŅAI

Adrese: "Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala

Kontaktpersonas:

Agnese Balandiņa, +371 26424972, agnese.balandina@daba.gov.lv

Linda Liepiņa, +371 28359716, linda.liepina@daba.gov.lv

GPS KOORDINĀTAS

X: 470394, Y: 6312141 / Lat: 56.9519352, Lon: 23.5132664

NOKĻŪŠANA

Meža māja, Jūrmala, Latvija, LV-2012

PIEDĀVĀJUMS

Nodarbības

Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbībās par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notiek gan telpā, gan ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.
Galvenā mērķauditorija 1. – 12. klases skolēni.

 • Mežs (40 - 60 min.)
  • Dabisks mežs ĶNP. Meža iepazīšana caur krāsām, skaņām un smaržām. Meža dzīvnieku un augu pētīšana. Atšķirību meklēšana starp dzīviem un kritušiem kokiem. Kas ir dabisks mežs un kā to pazīt. Cilvēka ietekme uz mežu un cik svarīgs ir mežs mūsu dzīvē.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  • Kas augiem vajadzīgs, lai tie justos labi? Pastaigā pa Meža mājas apkārtni uzzināsim, kā atsevišķi augi ir pielāgojušies dzīvei īpašos apstākļos. Mērīsim ūdens līmeni Vēršupītē, lai saprastu, kā tā izmaiņas ietekmē augus. Vērtēsim ēnas ietekmi uz augu attīstību, mācīsimies saprast, kas ir augu konkurenti. Salīdzināsim augu augšanas apstākļus dažādās vietās Ķemeru parkā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Ūdens (40 – 120 min.)
  • Slokas ezers vai Vēršupīte. Dzīve ūdenī ir pārsteidzoši interesanta, ja to izpēta, izmantojot attiecīgu ekipējumu. Nodarbībā mācīsimies izmantot ūdens dzīvnieku un augu noteicējus, bet vecākajās klasēs – noteikt arī ūdens tīrības pakāpi.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Jūras piekraste (40 – 90 min.)
  • Ko ikdienā nepamanām pludmalē un kāpu mežā? Iepazīsim Rīgas jūras līča piekrasti kā vietu kur var ne tikai atpūsties, bet veikt arī interesantus pētījumus, iegūsim zināšanas par piekrastē sastopamo dabas daudzveidību un notiekošajiem ģeoloģiskajiem procesiem. 
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Purvs (90 – 120 min.)
  • Augstais sūnu purvs. Jaunā laipa Lielajā Ķemeru tīrelī atkal dod iespēju apmeklēt augsto jeb sūnu purvu, iepazīt un izpētīt purva augus un dzīvniekus, vērot īpašo purva ainavu un uzzināt daudz jauna par noslēpumaino purva pasauli.
   •  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Nodarbības izbraukumā

Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.

Informācija

 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Ķemeru NP dabas takām un maršrutiem, kā arī par vietējo uzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem.

AV prezentācijas

Foto slaidrāde par Ķemeru nacionālo parku. Garums: 10 min.
Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
Videoīsfilma par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām. Garums 12 min. Valodas LV, EN, RU.

Bibliotēkas stūrītis

Neliela grāmatu, žurnālu un citu materiālu kolekcija par dabu, ko var izmatot uz vietas.

Bērnu rotaļu stūrītis

Zīmēšanas galds, bērnu grāmatas par dabu un dažādas rotaļlietas.

VIDES PIEEJAMĪBA

DIC pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

TEMATISKIE PASĀKUMI

Gan dabas izglītības centrā, gan ārpus tā organizējam dažādus tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai - galvenokārt ģimenēm ar bērniem, jo pasākumos ir padomāts par to, lai interesanti būtu gan lieliem, gan maziem dabas draugiem.

PRAKSES UN BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS

Dabas izglītības centrs “Meža māja” piedāvā ne tikai nodarbības skolu grupām un organizē dažādus vides izglītības pasākumus, bet arī nodrošina ar prakses vietām tos Latvijas un ārzemju universitāšu studentus, kuri vēlas iziet praksi dabas aizsardzības, ilgtspējīga tūrisma vai vides izglītības jomā. Dabas izglītības centra kompetencē ir arī brīvprātīgā darba organizēšana Pierīgas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Kontaktinformācija sadarbības veidošanai brīvprātīgā darba jautājumos:

Kontaktinformācija par prakses iespējām Ķemeru Nacionālajā parkā un Pierīgas administrācijā:

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
logo

Interaktīvā ekspozīcija „Ieraugi to, ko citi neredz” par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām.

Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas skolas nodarbībās skolēniem, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.

APKAIMĒ

DIC “Meža māja” tuvumā atrodas divi pastaigu maršruti - Melnalkšņu dumbrāja laipa un Meža aplis jeb taka. Aptuveni 600 m garā Dumbrāja laipa piedāvā iepazīt divu tipu mežus – Vēršupītes palienē augošo staignāju, ko palu laikā applūdina upītes ūdeņi un gāršu. Mežos galvenokārt dominē melnalksnis, taču ir arī apses, atsevišķi ozoli un oši. Te ir arī daudz sausu, mirušu koku un kritalu dažādās vecuma stadijās, kas nodrošina teicamus apstākļus sugu daudzveidībai. Pateicoties mirušās koksnes apjomiem, dumbrājā ir plaši sastopami dzeņveidīgie un dažādi dobumperētāji putni. Šeit sastopamas astoņas no deviņām Latvijas dzeņu sugām. No Dumbrāja laipas tālāk var doties pastaigā pa aptuveni 700 m garo Meža apli, kas ved pa Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka celiņiem un ar informācijas stendu palīdzību piedāvā iepazīt apkārt redzamās koku sugas un dabas vērtības. Ejot pa šo taku, pastaigu var pagarināt līdz Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka centram, kur var gan pagaršot slaveno sēra minerālūdeni pie paviljona “Ķirzaciņa”, gan aplūkot citus vēsturiskā parka objektus.

logo

 Dabas izglītības centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

logo