Rādīt lapā:
61 - 80 no 198

Jēkabs Dzenis

Projekta LIFE for Species koordinators. Projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
jekabs.dzenis [at] daba.gov.lv

Kristīne Vilciņa

Dabas aizsardzības jautājumu eksperte
kristine.vilcina [at] daba.gov.lv

Liene Zilvere

Kartogrāfe - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
liene.zilvere [at] daba.gov.lv

Linda Uzule

Savvaļas augu eksperte
linda.uzule [at] daba.gov.lv

Otars Opermanis

Vadošais eksperts
otars.opermanis [at] daba.gov.lv

Santa Mince

Projekta grāmatvede – finansiste
santa.mince [at] daba.gov.lv

Santa Rutkovska

Invazīvo sugu eksperte - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
santa.rutkovska [at] daba.gov.lv

Viktors Lipskis

Digitālo datu drošības kontrolieris
viktors.lipskis [at] daba.gov.lv

Valdis Pilāts

Zīdītājsugu eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
valdis.pilats [at] daba.gov.lv

Sintija Martinsone

Vadošā eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
sintija.martinsone [at] daba.gov.lv

Anete Dzērve

Finansiste
anete.dzerve [at] daba.gov.lv

Inese Matisāne

Projekta koordinatore
inese.matisane [at] daba.gov.lv

Rolands Naglis

Projekta koordinatora kreatīvais asistents
rolands.naglis [at] daba.gov.lv

Alda Vītola

Finansiste
alda.vitola [at] daba.gov.lv

Inga Hoņavko

Projekta vadītāja
inga.honavko [at] daba.gov.lv

Daina Bojāre

Monitoringa koordinatore, eksperte
daina.bojare [at] daba.gov.lv

Agnese Priede

Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu nodaļas vadītāja
agnese.priede [at] daba.gov.lv

Līga Strazdiņa

Vecākā eksperte
liga.strazdina [at] daba.gov.lv

Irisa Mukāne

Projekta vadītāja
irisa.mukane [at] daba.gov.lv

Ilze Reinika

Projekta vadītājas asistente
ilze.reinika [at] daba.gov.lv
Rādīt lapā:
61 - 80 no 198