Darbinieki

Jēkabs Dzenis

Projekta LIFE for Species koordinators. Projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
jekabs.dzenis [at] daba.gov.lv

Anete Dzērve

Finansiste
anete.dzerve [at] daba.gov.lv

Valdis Pilāts

Zīdītājsugu eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
valdis.pilats [at] daba.gov.lv

Jānis Ukass

Kartogrāfs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
janis.ukass [at] daba.gov.lv

Kristīna Bondare

Grafiskā dizainere - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
kristina.bondare [at] daba.gov.lv

Vija Znotiņa

Tulkotāja
vija.znotina [at] daba.gov.lv

Pamata informācija par projektu

Projekta ietvaros tiks pilnveidots dabas daudzveidības saglabāšanas stūrakmens - sugu aizsardzības sistēma, izvērtējot savvaļas sugu apdraudētību un to juridiskās aizsardzības nepieciešamību.
Skatīt vairāk