Šeit uzskaitīti objekti, par kuru slēgšanu ir pieejama publiski izplatīta informācija. Iespējams, ka apmeklētājiem nav pieejami vēl kādi citi dabas tūrisma objekti Latvijā.

Aicinām izmantot arī citus pieejamos resursus, piemēram, novadu tīmekļa vietnes, tūrisma informācijas centrus, lai gūtu iespējami pilnīgāku informāciju.

Uz laiku slēgts:

 • TORNIS
  • COVID-19 ierobežojumi >> Bumbu kalniņa skatu tornis - Apakšgrāvja iela 4, Rīga, Kurzemes raj.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Cenas tīreļa tornis - Babītes pag., Babītes nov.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Cirgaļu tornis - Valkas novads, Zvārtavas nov.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Kornetu tornis - Korneti, Veclaicenes paga., Alūksnes nov.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Randu pļavu tornis - Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Sedas purva 1. tornis - Jērcēnu pag., Strenču nov.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Sedas purva 2. tornis - Jērcēnu pag., Strenču nov.
  • COVID-19 ierobežojumi >> Silzemnieku tornis - Burtnieku pag., Burtnieku nov.