Projektā „Atpakaļ dabā” ietvaros izdota izglītojoša spēle un āra klases rokasgrāmata

Projekta „Atpakaļ dabā” ietvaros izdoti vērtīgi vides izglītības materiāli – izglītojoša spēle „Purva laipas atklājējs” un āra klases rokasgrāmata. Abi šie materiāli izmantojami vides izglītības veicināšanai, t.sk. kā palīglīdzekļi vides izglītības nodarbību plānošanai.

Āra klase ir dabā izveidota un labiekārtota vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide.

Materiālu elektroniskās versijas

ĀRA KLASES ROKASGRĀMATA

 Spēles materiāli
LV "PURVA LAIPAS ATKLĀJĒJS" (versija latviešu valodā)
RUS "PURVA LAIPAS ATKLĀJĒJS" (versija krievu valodā)
EST "PURVA LAIPAS ATKLĀJĒJS" (versija igauņu valodā)

Spēle izmantojama vides izglītības veicināšanai pamatskolās. Spēle tapusi norisinoties Latvijas vides izziņas spēļu konkursam "Iepazīsti vidi!", kuru organizēja Izglītības ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Gaujas NP fonda realizēto Latvijas un Igaunijas projektu "Atpakaļ dabā" jeb "Back to nature”. Žūrijas locekļi no Gaujas NP fonda izvēlējās interesantāko un piemērotāko spēli, kas atbilst mitrāju projekta "Atpakaļ dabā" idejai un vajadzībām, lai izveidotu to drukātā un elektroniskā versijā. Spēles autori ir Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi.

Materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.

Visi metodiskie materiāli tapuši Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Atpakaļ dabā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste