Apsaimniekošana Invazīvās sugas
Kailgliemežu seminārs

Laikam kļūstot siltākam, modīsies viss dzīvais, tostarp Spānijas kailgliemezis, kas jau ir zināma suga Latvijas iedzīvotājiem. Lai ierobežotu šīs sugas izplatību, kopā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru organizējam trīs tiešsaistes seminārus ZOOM platformā:

20.04.2022. Kurzemes reģionam

22.04.2022. Vidzemes reģionam

29.04.2022. Latgales reģionam

Semināru laikā no plkst. 10.00 līdz 12.30 uzzināsiet par Spānijas kailgliemeža introdukcijas, izplatīšanās profilaksi un pārvaldību Latvijā, invazīvo svešzemju sugu izplatības apzināšanu, Spānijas kailgliemeža invāziju un ietekmi uz apkārtējās vides kvalitāti, kā arī semināros varēs iepazīties ar sugas apkarošanas un skaita ierobežošanas metodēm.

Lai piedalītos semināros, interesentiem jāpiesakās iepriekš, aizpildot reģistrācijas veidlapu, rakstot e-pastu iveta.jakubane@inbox.lv, norādot dalībnieka kontaktinformāciju, vai zvanot pa tālruni +371 29888704.

Semināri tiek organizēti ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta „Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem,populācijas dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju” (NR 1-08/187/2020) ietvaros.

attels