Atvasaras siena talka

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar biedrību “Vecdaugavieši” aicina ikvienu interesentu sestdien, 23. septembrī, plkst. 11.00 piedalīties dabas atjaunošanas talkā Rīgā esošajā dabas liegumā “Vecdaugava”. Talkas galvenais uzdevums ir nopļautās zāles un siena novākšana no pļavas pirms tālāku apsaimniekošanu pārņems zirgi. 

Sava dalība talkā jāpiesaka līdz 21. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu. Aicinām ģērbties ērti, atbilstoši laikapstākļiem un zāles savākšanas darbiem, kājās ieteicams vilkt gumijas zābakus vai ņemt līdzi otru apavu pāri. Cimdi un darbarīki tiks nodrošināti. Pulcēšanās vieta:  Vecdaugava ielas galā pie Alberta Šeibeļa stadiona. Pēc talkošanas ikvienam siena vācējam būs pieejama sātīga maltīte brīvā dabā.

“Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas darbi plašajā dabas liegumā pēc ilgāka pārtraukuma tika  atkal atsākti 2016. gadā. Pēc katra gada darbiem, tostarp, talkošanas, situācija konkrētajās vietās acīmredzami uzlabojas, jo zālāji, kuri tiek regulāri ilgstoši un atbilstoši apsaimniekoti – ar zāles pļaušanu un savākšanu – krasi atšķiras no tiem, kuri vēl tikai gaida savu sakopšanu. Taču lieguma teritorija ir ārkārtīgi liela, ko ātri sakopt nav iespējams. Tādēļ nenogurstoši gadu no gada aicinām brīvprātīgos iesaistīties talkošanas iniciatīvā un ar savu artavu sekmēt šo vērtīgo zālāju un dabas daudzveidības saglabāšanu šajā teritorijā,” sabiedrības iesaisti talkošanā akcentē Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa. 

Diemžēl šobrīd bioloģiski vērtīgo zālāju platības Latvijā ir kritiski samazinājušās. Lai saglabātu vērtīgos zālājus, kas ir daudzveidīga mājvieta lielai daļai sugu, ir nepieciešama šo zālāju regulāra apsaimniekošana. Turklāt, nopļautā zāle no pļavas obligāti ir jānovāc, jo pretējā gadījumā veidojas papildu barības vielas, un sāk dominēt augi, kas strauji izplatās un nomāc vērtīgajiem zālāju biotopiem raksturīgās sugas.

Dabas daudzveidības apdraudējums bija novērojams vēl pirms četriem gadiem vienā no dabas lieguma Vecdaugava pļavām, kas ilgāku laiku netika apsaimniekota. Laika gaitā minēto pļavu bija parņēmuši krūmāji un dažādas invazīvās sugas. Pēc pļavas sakopšanas situācija mainījās – katru gadu aizvien kuplākā skaitā tur uzzied armērijas, jumstiņu gladiolas un citi aizsargājamie augi. 

Dabas liegums “Vecdaugava” ir Natura 2000 teritorija Rīgas pilsētā. Lieguma platība (kopumā 233 hektāri) ir nozīmīga klaju iekšzemes kāpu pļavu ar kāpsmildzeni un jūrmalas pļavu aizsardzības teritorija. Šī ir lielākā jūrmalas armērijas atradne Latvijā, kā arī nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, kur konstatētas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.

NATURE 2000 logo