Projekti Dabas daudzveidība LIFE REEF
Ziemas noskaņa

Dabas aizsardzības pārvalde projekta "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) ietvaros Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā  4116 kvadrātkilometru platībā.

Izpēte nepieciešama, lai sagatavotu kritērijus jūras biotopu novērtēšanai un uzlabotu monitoringa metodiku jūras aizsargājamo biotopu un sugu novērtēšanai. Tikai iepazīstot dabas bagātības un veicot zinātnisko izpēti var sekmēt šo biotopu un to apdzīvojošo sugu ilgtspējīgu pastāvēšanu un apsaimniekošanu.

Lai plašāku publiku informētu par LIFE REEF projekta mērķiem, uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem, šī gada 24. martā plkst. 10:00 notiks projekta atklāšanas seminārs tiešsaistē, MS Teams platformā.
Ikviens interesents aicināts piedalīties seminārā, līdz 21. martam, aizpildot pieteikuma anketu:

Pieteikšanās anketa

Uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks izsūtīta saite dalībai tiešsaistes seminārā.

Semināra programa

LIFE REEF projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Tā kopējais budžets ir 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40 % - Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

 

Missing multivides elements.