Rāznas Nacionālais parks ziemā

Šobrīd notiek “Rāznas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 447) pārskatīšana un pilnveidošana. Ņemot vērā mūsdienu tendences, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) piedāvā būtiski paplašināt saimnieciskās darbības iespējas Rāznas Nacionālajā parkā, piemēram, izveidot aktīvās atpūtas teritorijas, kur atbilstoši normatīvajiem aktiem būtu iespējama dažādu ūdens transporta līdzekļu izmantošana, tai skaitā ar iekšdedzes dzinējiem, kā arī attīstīt zemūdens tūrismu, veicināt bezsvina munīcijas izmantošanu medībās un citi priekšlikumi.

Dabas aizsardzības pārvalde piedāvā būtiski paplašināt saimnieciskās darbības iespējas Rāznas Nacionālajā parkā.

Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vadītāja Anda Zeize: “Maldīgs ir priekšstats, ka vienīgais veids, kā rūpēties par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu, ir plašas lieguma zonas teritorijā. Pieredze liecina, ka dabai ir nepieciešama cilvēka pārdomāta klātbūtne, piemēram, lopi, kas nodrošina zālāju pastāvēšanu, un cilvēks, kas apsaimnieko teritoriju un palīdz dabai neaizaugt un rūpējas par tās pastāvēšanu. Tikai kopsolī ar sabiedrību, tās interesēm un līdzvērtīgu piedāvājumu Rāznas Nacionālais parks saglabās cilvēku interesi. Tādēļ aktīvi iesaistāmies jauno grozījumu izstrādē, virzām sabiedrības interesēm atbilstošus priekšlikumus, kas vienlaikus ir arī zinātniski pamatoti, balstīti uz pētījumu un monitoringu datiem. Jāņem vērā, ka pārvaldes un visu citu izstrādātie priekšlikumi vēl nenozīmē, ka viss ieteiktais īstenosies dzīvē, jo par tiem vēl lems Rāznas Nacionālā parka konsultatīvā padome, sabiedrība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Ir svarīgi rast kompromisu starp sabiedrības interesēm un dabas aizsardzību, tādēļ sabiedrības viedoklis, jo īpaši vietējās kopienas, pārvaldei ir ļoti svarīgs”.

Rāznas Nacionālā parka konsultatīvā padome (padome) ir koleģiāla konsultatīva institūcija ar mērķi saskaņot dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā. Viens no padomes uzdevumiem ir sniegt VARAM priekšlikumus par nacionālā parka attīstību, tādēļ pārvalde 25. novembra sēdē prezentēja savus priekšlikumus jeb iespējamos noteikumu grozījumus, aicinot tos apspriest un vienoties par redakciju, ko virza iesniegšanai VARAM.

Anda Zeize piebilst, ka “diemžēl pārvaldes priekšlikumi tikuši maldīgi pasniegti sabiedrībai, piemēram, aizliegt iekopt dārzus un turēt mājlopus, no pārvaldes puses nav izskanējis un nav pārvaldes priekšlikumu sarakstā. Varu apliecināt, ka teritorijas iedzīvotāji varēs turpināt savu ikdienas saimniecisko darbību, jo arī pārvalde ir ieinteresēta dabas un teritorijas tālākā saglabāšanā. Arī tādos sarežģītos jautājumos kā ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošana vai būvniecība 50 m joslā ap Rāznas ezeru lēmumi netiks pieņemti bez visu ieinteresēto pušu viedokļu izvērtēšanas”.

Kad VARAM akceptēs noteikumu grozījumu virzības uzsākšanu, sabiedrība varēs plaši izteikt viedokli par visiem priekšlikumiem. Tikai pēc visu pušu viedokļu izvērtēšanas VARAM apstiprinās jaunus noteikumus. Sabiedrība par viedokļa sniegšanas veidiem un termiņiem uzzinās ar mediju starpniecību, tostarp pārvaldes tīmekļa vietni (www.daba.gov.lv) un sociālajiem tīkliem.