Rāznas Nacionālais parks ziemā

Spītējot aukstajam laikam un bagātīgajai sniega kārtai, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) Latgales reģionālās administrācijas valsts vides inspektori arī ziemas periodā veic pastiprinātu iekšējo ūdeņu kontroli īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošajās ūdenstilpēs.

Regulāri veicot reidus Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu teritorijā, Rāznas ezerā un Lubānā, inspektori pārbauda ne tikai nelikumīgu zvejas rīku ievietošanu, bet veic arī makšķerēšanas noteikumu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas kontroli.

Janvārī Latgales reģionālā administrācija ir uzsākusi 26 administratīvās lietvedības. Trīs - par nelegālu uzturēšanos Krustkalnu dabas rezervātā, sešas par atļauto makšķerēšanas rīku skaita pārkāpšanu, 11 par makšķerēšanu bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes 2021. gadam, piecas lietvedības par makšķerēšanu aizliegtā vietā un laikā, viena par pārvietošanos pa Rāznas ezeru ar sniega motociklu bez rakstiskas Pārvaldes atļaujas. Par uzturēšanos dabas rezervāta teritorijā fiziska persona var tikt sodīta ar brīdinājumu vai arī naudassodu līdz 1000 EUR, par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem – brīdinājums vai naudassods līdz 350 EUR, bet juridiskām personām par pārkāpumu Rāznas NP var piemērot sodu no 280 līdz 2400 EUR.

Ziemā lielākās problēmas ir ar nelikumīgi izliktiem tīkliem un ūdām. Saskaņā ar noteikumiem, nedrīkst atstāt bez uzraudzības jebkuras makšķerēšanas rīkus, attālinoties no tā tālāk par 50 metriem. Pārbaudot makšķerniekus, izņemta 71 ūda, viens zvejas tīkls. Vairāki makšķernieki brīdināti, jo kopējais zvejas rīku skaits pārsniedza atļautos sešus.

Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs stāsta, ka aktīvākas kontroles dēļ pārkāpumu skaits samazinās: “Agrāk reidu laikā izņēmām vairāk rīku, tagad cilvēki kļuvuši apzinīgāki. Bargie sodi par nelikumīgu zivju iegūšanu likuši cilvēkiem apdomāt savas rīcības sekas. Tāpat mēģinām audzināt cilvēkus, uzreiz neuzliekam sodu, bet gan sākumā tikai brīdinām. Janvārī Lubānā veikti vairāki reidi sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa darbiniekiem, par ko saņemtas pozitīvas atsauksmes. Arī ieraugot inspektoru kopā ar policijas darbinieku, makšķerniekiem rodas lielāka cieņa pret pārbaudītājiem”.

Lai arī šobrīd ezerus vēl klāj ledus kārta, pavasaris nav aiz kalniem un tad jau līdakas meklēs vietu nārstam un no 1. marta līdz 30. aprīlim ir aizliegts lomā iegūt līdakas. Liegums attiecas arī uz rūpniecisko zveju. Lai arī ārā vēl sniegs, jāpatur prātā, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transporta līdzekļiem visās ūdenstilpēs.

Pārvalde lūdz iedzīvotājus par pamanītiem iespējamiem zvejniecības vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem Lubānā vai Rāznā nekavējoties ziņot valsts vides inspektoriem Latgales reģionālajā administrācijā, zvanot pa tālruni: 26112686, 28602895.