Paplašinātā meklēšana
Dabas liegums LUBĀNA MITRĀJS. Lubāna ezers. Foto: Vija Kreile. DAP
Dabas parks Svēte
Dabas liegums Lubānas mitrāji