Aizsargājamās sugas Kontrole Zivju resursi
Inspektoru aprīkojums

Dabas aizsardzības pārvalde ar Zivju fonda atbalstu iegādājās mūsdienīgu inventāru – sniega motociklu, dronus, termokameras un laivas. Jauniegūtā, modernā tehnika palīdzēs vēl efektīvāk nodrošināt īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, paplašinās apsekojamo teritoriju kontroles diapazonu un skatupunktus un piekļuves citādi grūti sasniedzamām teritorijām. Tas būtiski kāpinās darba efektivitāti un, ceļot kvalitāti, ļaus vēl vairāk ierobežot potenciālo pārkāpumu iespējas un vienlaikus arī sniegs vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli.

Tiklīdz iestāsies stabils aukstums un ūdens virsmu klās bieza un braukšanai droša ledus kārta,  inspektori sāks izmantot ļoti kluso sniega motociklu ar četru taktu dzinēju un minimālu izmešu daudzumu. Arī bezpilota lidaparāts jeb drons ar termokameru ļaus efektīvāk cīnīties ar zemūdens medniekiem Rāznas, Salāju un Zosnas ezeros Rāznas Nacionālajā parkā. Ar drona palīdzību iespējams veikt video vai fotofiksāciju, kas kalpos kā pamatots pierādījums nelegālu zemūdens medību gadījumos.

Vidzemes reģionā inspektoriem iegādātas vieglas, ērti manevrējamas laivas ar mazu iegrimi, kā arī kluss drons un termokameras attālinātai novērošanai. Šīs lietas sniedz iespēju operatīvi aizturēt personas, kas nodarbojas ar nelikumīgām zemūdens medībām, kā arī palīdz veikt aktuālās situācijas apsekojumus grūti sasniedzamās teritorijās, piemēram, pie seklām ūdenstecēm un ūdenstilpēm utt.

Pierīgas reģionālajai administrācijai ir iegādāta alumīnija laiva, kas daudz veiksmīgāk palīdz nodrošināt zivju resursu aizsardzības pasākumus un efektīvu kontroli ūdenstilpnēs un to tuvumā. Vieglmetāla motorlaiva ar mazu iegrimi nodrošina piekļuvi seklām ūdenstilpēm ar lielu aizaugumu vasaras sezonā, kā arī aizsardzību no neredzamiem un lieliem akmeņiem un nogrimušiem kokiem.

Visas minētās iekārtas un tehnika iegādātas Zivju fonda atbalstītajā projektā “Efektīva un mūsdienīga īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” par kopējo summu 38275,30 eiro.

Zivju fonda logo