Dzejas darbu konkursa “Jūra dvēselē” nolikums

Konkursa organizētājs

Dabas aizsardzības pārvaldes projekts "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF (turpmāk – LIFE REEF).

Konkursa tvērums

Konkurss tiek organizēts kā viena no LIFE REEF sabiedrības informēšanas aktivitātēm.

Konkursa mērķi

 • Attīstīt bērnu un jauniešu radošo iniciatīvu caur dabas izziņas procesiem.
 • Veicināt viņu interesi par Baltijas jūras aizsardzības jautājumiem.

Konkursa dalībnieki

 • Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 5 līdz 19 gadiem.

Konkursa noteikumi

 1. Konkursa norises laiks ir no 2023. gada 9. decembra līdz 2024.gada 8. martam.
 2. Konkursa darbu tēma - “Jūra dvēselē”.
 3. Konkursam darbu var iesniegt individuāls autors.
 4. Dzejas pantmērs un forma pēc brīvas izvēles.
 5. Dzejas darba apjoms pēc brīvas izvēles.
 6. Dzejas darbam jābūt rakstītam ar roku uz izvēlētā papīra formāta. Dzejas darbu var rakstīt ar pildspalvu vai zīmuli. Ir svarīgi, lai rokraksts būtu skaidri salasāms.
 7. Dzejas darba beigās ir jāparaksta dzejolis, kas apliecina, ja tas ir jūsu autordarbs.
 8. Autors par tēmu var iesniegt vienu vai vairākus dzejas darbus.
 9. Obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds un vecums, kā arī kontaktinformācija (bērna vai vecāku) tālruņa numurs.
 10. Dzejas darbi tiks publicēti autobiogrāfiskā dzīvesstāstu izdevumā “Jūra dvēselē”.
 11. Darbi jāiesniedz;
  • Adrese: “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012.
 12. Darbi, kuri neatbildīs konkursa nolikumam netiks publiskoti.
 13. Darba iesniegšana vienlaicīgi ir dalībnieka, viņa vecāku vai likumīgo pārstāvju piekrišana konkursa darba publicēšanai bez īpašas papildu saskaņošanas LIFE REEF tīmekļvietnē, kā arī darba publiskošanai plašsaziņas līdzekļos, sociālajos medijos, izmantošanai audio vizuālajos dabas izglītības materiālos.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni +371 29123431 vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi gunta.gabrane@daba.gov.lv ar tematu “Dzejas darbs. Jautājumi”.