Aizsargājamās teritorijas Kontrole
Kamera Lubāna ezerā

Lai palielinātu kontroles efektivitāti īpaši aizsargājamajās teritorijās un paaugstinātu inspektoru darba drošību, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) papildinājusi materiāli tehnisko bāzi, kas ļaus veikt kontroli Lubāna ezerā un citviet arī no attāluma.  

Pateicoties Zivju fonda sniegtajam finansiālajam atbalstam, ir iegādāts litija akumulators ar lādētāju, LED prožektors motorlaivai ar distances vadību, divas kameras ar videoarhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu, trīs ūdens necaurlaidīgi spectērpi, termokameras, bezvadu meža taku kamera, videokamera un binoklis ar tālmēru un drons.  

Iegādātais aprīkojums paplašinās pārvaldes valsts vides inspektoru kontroles diapazonu, skatupunktu un padarīs iespējamu piekļuvi grūti sasniedzamām teritorijām neatkarīgi no diennakts laika. Tas ļaus samazināt potenciālo pārkāpumu skaitu, kā arī iegūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju ūdens kvalitāti, zivju populāciju, veģetāciju. 

“Pārvaldes valsts vides inspektori allaž savus darba pienākumus veikuši ar lielu atbildības sajūtu. Ar Zivju fonda atbalstu iegādātais aprīkojums paaugstinās darba kvalitāti,” norāda pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs. Viņš turpina: “Līdz šim ar modernu video novērošanas aparatūru no attāluma varējām apzināt situāciju  Rāznas ezerā.  Jaunās kameras šo iespēju paplašinās, un turpmāk sniegs aktuālo informāciju arī par notiekošo Lubāna ezerā.”  

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, vietās, kur notiks video novērošana, tiks izvietotas informatīvās zīmes.  

Ierīces iegādātas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda projektā “Zivju resursu uzraudzības un aizsardzības pasākumu efektivizācija īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”. 
 

Zivju fonda logo