Invazīvās sugas LatViaNature Projekti
Invazīvās sugas - Kanādas zeltslotiņa, Spānijas kailgliemezis, puķu sprigane

Noslēgusies iesniegto ideju atlase pirmajam projektu konkursam “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai”. Konkursā pirmajā kārtā ikviens, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu ierobežošanu, varēja iesniegt idejas inovatīvām, pašu izdomātām, Latvijā neizmantotām vai maz izmantotām metodēm invazīvo sugu apkarošanā.

Invazīvo sugu pārvaldības jomā šāds projektu konkurss notiek pirmo reizi. Pirmajā grantu konkursā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Konkurss tiek īstenots projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Saņemtās idejas vērtēja konkursa organizatori – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti. Komisija vērtēja iesniegto projekta ideju atbilstību konkursa mērķiem, piedāvātās invazīvo sugu pārvaldības metodes inovitāti, efektivitāti un tās iespējamo ietekmi uz citām sugām.

Santa Pāvila, LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja: “Pieteikumi parādīja, ka cīņu ar Spānijas kailgliemezi Latvijā uztver nopietni  - par tā apkarošanu saņemts visvairāk pieteikumu. Iesniegtās idejas tiešām ir interesantas - īpaši vēlos izcelt Siguldas pašvaldību, kas gatavojas kompostēt organiskos atkritumus, iznīcinot tajos gliemežus. Jāsaka, ka gliemežus cilvēki piedāvā apkarot ar ļoti dažādiem paņēmieniem - sākot no lamatām un pīlēm, beidzot ar elektrību un FERRAMOL granulām.”

Kopumā uz konkursa otro kārtu vērtēšanas komisija izvirzīja sešas idejas – četrās no tām piedāvāts izmēģināt dažādas Spānijas kailgliemeža un pa vienai – vārpainās korintes un Kanādas zeltgalvītes izskaušanas metodes.

“Jāatzīmē, ka pretendenti piedāvājuši metodes, kas ir izmantojamas arī citās teritorijās un līdz ar to iegūtie rezultāti un atziņas par to pielietošanas efektivitāti būs pārnesamas un noderīgas ikvienam, kas vēlas ierobežot konkrētās invazīvās sugās. Šīs grantu programmas ietvaros arī plānojam veikt dažādas zināšanu pārneses aktivitātes,” pauž Jēkabs Dzenis, LatViaNature projekta eksperts no Dabas aizsardzības pārvaldes.

Apstiprinātās projektu idejas piedalās konkursa otrajā kārtā, kur pretendentiem jāsagatavo detalizēts projekta pieteikums, kas atbilst komisijas apstiprinātajai projekta idejai.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 29.aprīļa darba dienas beigām tuvākajā LLKC birojā klātienē vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz epasta adresi latvianature@llkc.lv līdz 1.maija plkst. 23:59.

Konsultācijas.Neskaidrību gadījumā sazinieties:

 

 

 

LIFE LatViaNature logo rinda
Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.