Ķemeru Nacionālais parks. Dunduru pļavas pavasarī

Lai izprastu mitrāju vērtību un nozīmi, 2. februārī tiek atzīmēta Pasaules mitrāju diena. Aizsargājami mitrāji ir arī katrā teritorijā, kurā darbojas Jauno reindžeru programma, tādēļ Mitrāju tēma jauniešiem ir īpaši svarīga.

Publisko pasākumu ierobežojumu dēļ šogad kopā sanākšana, kā tas ierasts Jauno reindžeru programmā, netika organizēta, tāpēc pasākums Mitrāju dienas atzīmēšanai notika attālinātā formātā. Pasākuma galvenā organizatora loma šoreiz tika Ķemeru Nacionālā parka Jauno reindžeru komandai. Ar iesaistošas spēles palīdzību, teju 40 dalībniekiem, bija iespēja atkal redzēties, iepazīt jaunos dalībniekus un kopīgi  noskatīties video par pasaules mitrājiem un to nozīmi, kā arī notika  “prāta vētra” par vasaras pasākuma idejām.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un saudzēšanu. Latvijā jauno reindžeru programma darbojas kopš 2004. gada. Tiek organizēti pasākumi un dabas izpētes ekspedīcijas un Jaunie reindžeri piedalās teritorijas sakopšanas talkās un iepazīst profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbu.

Katrai Jauno reindžeru komandai bija jāsagatavo mājas darbs un jāprezentē savas aizsargājamās teritorijas kāds no mitrājiem, kā arī jāpastāsta vai jāparāda, kādi labie darbi dabai paveikti pēdējā laikā. Jaunieši izvēlējās atšķirīgas un interesantas pieejas, lai demonstrētu un palepotos ar savas teritorijas dabas vērtībām.

Ķemeru jaunieši demonstrēja video par Slampes upīti Dunduru pļavās, kurā izstāstīja upes dabiskā tecējuma atjaunošanas stāstu, savukārt, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jaunieši prezentēja Salacas dabas vērtības un upes izmantošanas tradīcijas.

Gaujas NP Jaunie reindžeru  prezentācija bija  veidota ar Gaujas bildēm  un zīmējumiem no personiskajiem pieredzējumiem,  kas  tika papildināta ar personiskajiem sajūtu stāstiem par Gauju. Savukārt Rāznas NP Jaunie reindžeri iepazīstināja visus pasākuma dalībniekus ar Rāznas ezera noslēpumiem un dabas vērtībām.>

Jauno reindžeru  pasākumu tradīcija ir labo darbu – dabai darīšana un tāpēc arī šajā reizē tika demonstrēti fotostāsti, gan par smilšu krupīša dzīves vietas uzlabošanu Karateros, gan bebru dambju jaukšanu Gaujas pietekā - tie ir darbi, kas palīdz atjaunoties biotopiem un izdzīvot sugām. Savukārt Ķemeru Jaunie reindžeri demonstrēja video ar akcijas “Ko atnesi – to aiznes” galvenā varoņa - āpša piedalīšanos un skaidroja uzvedības noteikumus dabas taku apmeklētājiem.

Jauno reindžeru  Mitrājiem veltītais neklātienes pasākums izdevās gan interesants, gan radošs. Tā bija lieliska iespēja visiem gūt ne vien jaunas zināšanas par mitrājiem, bet arī aktīvi iesaistīties prezentāciju un mājas darbu sagatavošanā. Laikā, kad Jaunie reindžeri nevar tikties klātienē, cerams šis pasākums uzlabos noskaņojumu un palīdzēs sagaidīt vasaru, kad visi atkal cer piedalīties gan kopīgās ekspedīcijās, gan dabas saglabāšanas darbos.