Dabas izglītība
Misija - krupis. Izglāb princi! Izstāde.

Šopavasar Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) pirmo reizi īsteno kampaņu “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”. Tās galvenais varonis ir krupis, kas pavasara migrācijas laikā, šķērsojot intensīvas satiksmes ceļus, bieži iet bojā. Lai pievērstu jauniešu uzmanību šim abiniekam, kam dabas ķēdē atvēlēta nozīmīga loma, pārvalde organizēja radošo darbu konkursu. Tajā iesūtītie vairāk nekā 2000 darbu dažādās tehnikās maijā ir aplūkojami Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

Jauniešu domas par krupju glābšanas misiju pārvērtās zīmējumos, videoklipos, dziesmās, literārajos darbos – dzejoļos, pasakās, stāstos, arī krustdūrienā izšūtās gleznās, filcētos, tamborētos, no māla un plastilīna veidotos mākslas darbos, arī telpiskos pilsētu modeļos ar īpašām krupju pārejām vai tuneļiem zem autoceļiem un virs tiem,  laivās, īpašā gaisa balonā un pat krupju vilcienā.

“Konkursa dalībnieku skaits un bērnu veidotie darbi mūs pārsteidza! Krāšņie darbi, kas nereti līdzinās veikalos piedāvātām kvalitatīvām rotaļlietām, gleznām, māla veidojumiem un dekoriem, ir pelnījuši plašāku uzmanību par konkursa žūriju. Tādēļ rīkojam divas radošo darbu izstādes, kas maijā notiks Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, bet no jūlija beigām līdz septembra vidum – Nacionālajā dabas muzejā Rīgā. Izstādēs līdzās darbiem pieejama arī plašāka informācija par krupjiem, kas apgāž plaši izplatītos mītus un ļauj ikvienam iepazīt šo līdzās esošo princi un novērtēt tā klātbūtni Latvijas dabā,” atklāj pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Izstādē aplūkojami visu dalībnieku darbi. Tā kā lielākā daļa darbu iesūtīti elektroniskā formātā, tie skatāmi divos ekrānos. Savukārt stendos izvietoti klātienē saņemtie darbi citās tehnikās.

Pārvaldes mērķis, īstenojot misiju un radošo darbu konkursu, bija sekmēt sabiedrības un skolēnu interesi un paplašināt viņu zināšanas par parastā krupja ikgadējo pavasara migrāciju. Konkursa dalībnieki paša izvēlētajā tehnikā varēja  iesniegt radošo darbu atbilstoši kampaņas sauklim “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”.

Visi saņemtie darbi apkopotā veidā skatāmi arī vietnē https://www.flickr.com/photos/dabasparvalde/albums. Tie ir dalīti vairākās galerijās, dalījumu nosaka autora vecums.


Par kampaņu

Katru gadu uz Latvijas autoceļiem tiek sabraukti tūkstošiem abinieku. Kampaņas mērķis ir samazināt uz autoceļiem bojāgājušo krupju skaitu ar aktīvu sabiedrības līdzdalību, gan ziņojot pārvaldei vēl nereģistrētas krupju migrācijas vietas, kas šķērso autoceļus, gan aktīvajā migrācijas laikā palīdzot tos pārnest pāri ceļam drošībā jau identificētajos autoceļu posmos. Gar dažiem krupju migrācijas ceļu posmiem paredzēts uzstādīt arī nelielus žogus, kas vēl drošāk un efektīvāk palīdzēs krupjiem veiksmīgi nonākt nārsta vietā.

Kampaņa ir viena no pārvaldes īstenotā projekta LIVE LAKE (“Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”) aktivitātēm. Kopumā projekta laikā ar dažādu apsaimniekošanas darbu palīdzību plānots uzlabot ezeru resursus un apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī izglītot sabiedrību par ezeru ekosistēmām. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas atbalstītā projekta kopējais finansējums ir 981 755 eiro, no tiem 75% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild pārvalde, un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg programmas LAT-LIT logo