Aizsargājamās teritorijas zivju resursi
Zemūdens zvejas rīki

Latgales apgabaltiesa 6. aprīlī atteikusi ierosināt apelācijas tiesvedību sakarā ar maluzvejniecībā apsūdzētās personas iesniegto apelācijas sūdzību par Daugavpils tiesas 2021. gada 1. februāra spriedumu, tādējādi stājies spēkā Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) lēmums par personas sodīšanu un pierādīts pārkāpums – maluzvejniecība.

Pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai šis ir pēdējos gados sarežģītākais administratīvais process, kas attiecas uz makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem.

“Personu ar visu lomu izdodas aizturēt reti. Šis ir tikai otrais gadījums, kad izdevies aizturēt zemūdens mednieku ar visu lomu. 2015. gadā vienam no makšķerniekiem tika piemērots sods 1740 euro apmērā par lomā paturētajām līdakām. Parasti zivju resursiem nodarīti zaudējumi ir mazi, jo mūsu ūdenstilpēs sastopamās zivis nav no tām “dārgākajām” un zutis šajā gadījumā ir visdārgākā zivs, par ko var aprēķināt zaudējumus. Par būtiskiem zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem var ierosināt arī krimināllietu. Zaudējumu aprēķinam šādos gadījumos būtu jāpārsniedz 10 minimālās mēnešalgas”, komentē Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis.

Minētā persona Rāznas ezerā 2020.gada 10.augustā nodarbojās ar zemūdens medībām un lomā bija paturējusi vienu zuti. Par šo pārkāpumu Pārvalde piemēroja sodu, jo bija pārkāpti “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800). Un saskaņā ar Zvejniecības likumu šai personai tika piemērots administratīvais sods – naudas sods 30 naudas soda vienības jeb 150 euro.  Vienlaikus personai noteikts pienākums samaksāt dabas resursiem nodarīto kaitējumu 715 euro, kas atbilst Administratīvā atbildības likuma noteiktajam pieckāršajam apmēram par vienu nomedītu zuti.

Apsūdzētā persona nepiekrita sodam, tāpēc to pārsūdzēja dažādās tiesu instancēs, taču  Latgales apgabaltiesa atstāja spēkā Pārvaldes lēmumu par soda piemērošanu. Tādejādi tiesa piekrīt, ka minētā persona izdarījusi Zvejniecības likumā minētos pārkāpumus un nodarbojusies ar maluzvejniecību.