Aizsargājamās sugas Dabas izglītība
Pastmarka ar bezdelīgactiņas attēlu

Latvijas Pasts sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izdevis pastmarku un aploksni par godu Latvijā reti sastopamam un aizsargājamam augam – bezdelīgactiņai. Jaunā pastmarka izdota 50 000 eksemplāru tirāžā, savukārt aploksne – 600. Īpašo pastmarku sākotnēji varēs iegādāties lielāko pilsētu pasta nodaļās, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā.

Bezdelīgactiņa (Primula farinosa) ir viena no divām savvaļas prīmulu sugām Latvijā un viens no mūsu dabisko kaļķaino zāļu purvu un skraji aizaugošu slapjo zālāju simboliem. Tā daudzviet Eiropā ir izzūdoša suga. Arī Latvijā sugas izplatība pēdējā pusgadsimta laikā augteņu radikālas pārveidošanas dēļ ir būtiski samazinājusies, mūsdienās tā ir sastopama diezgan reti un nevienmērīgi – galvenokārt Rietumlatvijā un Viduslatvijā un ir aizsargājams augs. Sugu apdraud zāļu purvu un slapjo zālāju nosusināšana, aizaugšana, aparšana, kultivēšana un apbūve, tās aizsardzībai nepieciešama kaļķaino zāļu purvu un slapjo pļavu saglabāšana un dažkārt arī apsaimniekošana.

Vecākās paaudzes cilvēki atmiņās bieži atsauc skaistās bezdelīgactiņu pļavas, kas līdz lauksaimniecības zemju intensīvas meliorācijas uzsākšanai 1960. gados Latvijā nebija retums. Sugai ir zināmi vairāk nekā divdesmit tautas doti nosaukumi – asariņas, bezdelīgactiņš, bezdelīgactiņa, gaidelīte, gaigaliņi, putnactiņa un citi. Arī latviešu dzejnieki bezdelīgactiņu ir pieminējuši savos daiļdarbos. Piemēram, Kārlis Skalbe 1902. gadā sarakstīja dzejoli „Ziedoņa idille”:

„Spīd zālē bezdelīgactiņas,
Un pieneņu ziedu zelts,
Un debess pār zemi nolaižas
Kā zilgans zīda telts.”

Pastmarkas nominālvērtība ir 1,65 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem Latvijas teritorijā. Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Edgars Folks.