susuris

19. augustā no plkst. 20.00 ikviens interesents ir gaidīts Susuru izzināšanas vakarā, lai Līgatnes dabas takās dabas ekspertu pavadībā iepazītu reti sastopamos un noslēpumainos susurus.  

Susuru vakara apmeklētāji varēs klausīties Latvijas vadošā susuru pētnieka, Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) projekta LIFE for Species zīdītājdzīvnieku sugu eksperta Valda Pilāta stāstos par susuru dzīves paradumiem un susuru pētniecību Latvijā, savukārt, zooloģe Zanda Segliņa iejutīsies gida lomā un apmeklētājiem ļaus iepazīt Līgatnes dabas takās dzīvojošos lielos susurus jeb dižsusurus.   

Latvijā šobrīd mīt trīs susuru sugas – lielais susuris, meža susuris un mazais susuris. Gandrīz astoņus mēnešus gada vēsākajā laikā tie pavada saldā miegā, ierakušies augsnē vai meža zemsedzē. Aktīvajā periodā – vasarā – susuri iekārto savas migas koka dobumos vai būrīšos.  

Šogad lielākā daļa no Līgatnes dabas takās mītošajiem susuriem devušies gulēt ļoti agri – jau jūlija beigās, pavadot nomodā vien nepilnus divus mēnešus. Šāda dzīvnieku uzvedība ir raksturīga ļoti reti, un to ietekmē dabā valdošie procesi. Lai arī Līgatnes susuriem barības resursi pieejami pietiekamā daudzumā un visu periodu, kad tie ir nomodā, lielā sausuma dēļ, kas valdīja visu vasaras sākumu, dabisko instinktu dzīti susuri devušies gulēt.

Papildus susuriem pasākuma apmeklētājiem būs neparasta iespēja satikt tos Līgatnes dabas taku iemītniekus, kuri ir aktīvi krēslā un naktī un dienas apmeklētājiem ir retāk redzami, piemēram, bebri, āpsis, jenotsuņi. Pasākumā vēlams ģērbties ērtā, laikapstākļiem piemērotā apģērbā, izvēlēties piemērotus apavus. Tāpat līdzi aicinām ņemt kabatas vai galvas lukturus.  

Līgatnes dabas takās šobrīd mitinās septiņi lielie susuri, kas 2020. gadā nonāca Līgatnē no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza. Šo susuru senči ir pirms dažiem gadiem Gaujas Nacionālajā parkā atrastie, bez mātes palikušie susuri. Atšķirībā no sugas brāļiem savvaļā, Līgatnes dabas takās lielie susuri ir aktīvi dažādos diennakts laikos. Tos var pamanīt ārpus savām migām arī dienā, turklāt ne tikai vasaras sezonā, bet arī pavasarī, rudenī un dažkārt pat ziemā. Lielākās izredzes novērot lielo susuri Līgatnes dabas takās, to piesardzīgās dabas dēļ, ir klusākajiem, vērīgākajiem un pacietīgākajiem apmeklētājiem.   

Susuru vakara apmeklējumam nepieciešams iegādāties ieejas biļeti Līgatnes dabas takās. Aicinām apmeklētājus ieejas biļešu iegādi uz Susuru vakaru Līgatnes dabas takās veikt tiešsaistē Biļešu paradīzes tiešsaistes tīmekļvietnē www.bilesuparadize.lv.  

Līgatnes dabas taku jaunumus, darba laikus un informāciju par šeit apskatāmajiem dzīvniekiem var uzzināt interneta vietnē www.ligatnesdabastakas.lv un Līgatnes dabas taku Facebook profilā.

Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību. Lai to īstenotu, Līgatnes dabas takās regulāri notiek izglītojoši pasākumi par Latvijā sastopamajiem savvaļas dzīvniekiem, dodot iespēju visiem interesentiem sīkāk iepazīt šo dzīvnieku bioloģiju, dzīvesveidu, uzvedību un nozīmi dabā, kā arī iepazīsties ar Līgatnes dabas takās dzīvojošiem konkrētās sugas pārstāvjiem. 

 

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda

Pasākumu atbalsta projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne”. Tas ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansets projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: www.lifeforspecies.lu.lv