Dabas daudzveidība Projekti LIVE LAKE
Mediji Moricasalā

Atzīmējot Moricsalas dabas rezervāta 110. gadadienu, projekts LIVE LAKE 20. jūlijā rīkoja, mediju pasākumu. Tā kā salā ir dabas rezervāts, bez Dabas aizsardzības atļaujas uz tās izkāpt aizliegts. Tieši tādēļ Moricsala, kuras nosaukums radsies pateicoties Saksijas grāfam un Kurzemes hercogam Moricam, kurš 1727. gada vasarā uz tās dažas dienas slēpies no vajātājiem, ieguvusi noslēpumainības auru. Tā ir gan leģenda par apraktiem dārgumiem un salā apglabātu zinātnieka sirdi, gan populārā dziesma ar Ārijas Elksnes vārdiem.

Īstā salas bagātība ir sugu dažādība un skaistie ozolu un liepu meži. Moricsalā uzskaitītas ap 500 augu sugas un 50 kukaiņu sugas. Daudzas no tām izzūdošas Eiropā un pasaulē. Taču, kā skaidroja Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte, ar ikdienas acīm ir grūti novērtēt šo dabas bagātību.

Žurnālistiem bija iespēja pašiem par to visu pārliecināties, apmeklējot teiskamaino salu. Pārvaldes speciālisti pastāstīja un parādīja salas unikalitāti, nozīmību un dabas krāšņumus.

Savukārt Usmas ezera krastā jau ārpus Moricsalas varēja iepazīties ar vietējo cilvēku iniciatīvu – Morica dārguma lādi – objektu, kas ļauj izzināt Moricsalu, neesot uz tās.

Interreg programmas LAT-LIT logo

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, no tiem 75% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Programmas vadošā iestāde neatbild par ziņā ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.
Vairāk par projektu var uzzināt programmas tīmekļa vietnē un Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.