Līgatnes upe

Šovasar Gaujas pietekās 15 upju posmos 95 kilometru garumā notiek upju straujteču atjaunošana ar mērķi veicināt taimiņu un strauta foreļu atjaunošanos un ierobežot invazīvās sugas Sosnovska latvāņa izplatīšanos. Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais Biotopu apsaimniekošanas projekts, kas veic atjaunošanas darbus, aicina ikvienu interesentu piedalīties pārgājienā 26. augustā plkst. 11.00 gar Līgatnes upi, izzinot mežainās upes skaistumu, dabas vērtības un līdz šim paveikto straujteču atbrīvošanā.  

“Ikvienam ir priekšstats par upi, kurā varam laivot vai makšķerēt. Tomēr ne vienmēr mūsu vēlmes sakrīt ar upē nārstojošo zivju un to jaunās paaudzes attīstības vajadzībām,” teic Biotopu apsaimniekošanas projekta vadītāja Inga Hoņavko. Viņa turpina: “Aptuveni triju stundu pārgājienā eksperti skaidros un rādīs, kāda upe un tās plūdums piemērots arī taimiņu, foreļu spējai dabiski atjaunoties.”

Dalība pārgājienā no Līgatnes ietekas Gaujā līdz Lejaslīgatnes centram jāpiesaka, zvanot pa tālruni 28607129. Tikšanās vieta tiks atklāta telefonsarunā. Aicinām ģērbties laika apstākļiem piemērotā apģērbā, ņemot līdzi ūdeni un citas ēdamlietas, ja nepieciešams. Kājās iesakām vilkt gumijas zābakus vai citus drošus apavus, ar kuriem var brist arī pa upi.  

Projekts Lorupē, Skaļupē, Līgatnē, Nurmižupītē, Vildogā, Vaivē, Lenčupē, Egļupē un vēl vairākās mazākās Gaujas pietekās noteicis vietas, kur straujteces jāatbrīvo no bebru dambjiem, upes tecējumu aizsprostojošiem kokiem, sanesumiem, kā arī no latvāņu audzēm uz upju sērēm un upju krastos. Līgatnes upē redzamas vietas, kur straujteces jau atbrīvotas un salīdzinājumam aplūkojamas arī tādas vietas, kur biotopu apsaimniekošanas darbi vēl jāpaveic. Plānotie darbi tiks veikti ar rokām līdz septembra vidum, lai netraucētu intensīvo ceļotājzivju nārstošanu, kas raksturīga Gaujas pietekām.

 

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda logo

Gaujas pieteku straujteču atbrīvošana notiek Biotopu apsaimniekošanas jeb Kohēzijas fonda projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ( Nr.5.4.3.0/20/I/001), ko īsteno Dabas aizsardzības pārvalde un vairāki sadarbības partneri līdz 2023. gadam. Šogad ir uzsākta sabiedrības informēšana, lai iepazīstinātu ar paveikto pļavu, upju un purvu biotopu atjaunošanā.