Afiša zirnekļu pasākumam - mežs, zirnekļi

Krustkalnu dabas rezervātā sestdien, 22. jūnijā, notiks pasākums “Nezināmais par zināmo dabā. Zirnekļi Krustkalnu dabas rezervātā”, dodot iespēju iepazīties ar zirnekļu un māņzirnekļu daudzveidīgo pasauli.

Pasākumā varēs iepazīt Krustkalnu dabas rezervātu un zirnekļu ekspertes Ineses Ceras vadībā noskaidrot, kuras  zirnekļu sugas ir sastopamas Krākas avotu takā. Pārgājiena sākums plkst. 10.00

Dalībnieku skaits pārgājienā ir ierobežots, un dalība tajā jāpiesaka līdz 20. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu vietnes sadaļā “Notikumu kalendārs”. Tikšanās vietas koordinātas tiks nosūtītas reģistrētajiem dalībniekiem.

Pārgājiens paredzēts Krākas avota dabas takā, kas divu kilometru garumā ved pa meža ceļu un ļauj iepazīt dažādus meža un pļavu biotopus, kā arī  Krākas avotus. Pārgājienam aicinām izvēlēties piemērotu apģērbu un apavus.

Pasākumu rīko Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centrs “Rāzna” sadarbībā ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansētā projekta LIFE for Species jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” atbalstu.

Krustkalnu dabas rezervāts ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Tā izveidota 1977. gadā, lai saglabātu šeit izveidojušos īpatnējos dabas kompleksus, ko veido Madonas-Trepes vaļņa reljefs. Te augstas pauguru virsotnes mijas ar dziļām ieplakām, kurās izveidojušies nelieli ezeri un purviņi, kā arī daudzi avoti. Šādos apstākļos teritorijā ir izveidojusies bagāta augu un dzīvnieku valsts.