Dabas aizsardzība Dzīvesveids

Tuvojas Ziemassvētki, laiks kad teju ikkatrā mājoklī ienāk svētku eglīte. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), novērtējot iedzīvotāju vēlmi pašiem doties uz mežu pēc svētku egles, aicina būt atbildīgiem un eglītes iegūt dabai draudzīgā veidā. 

 “Noskatot savu Ziemassvētku egli, svarīgi zināt, ka vislabākās tās iegūšanai ir grāvmalas, meža ceļu malas, stigas, teritorijas zem elektrolīnijām un pieauguši meži, kur zem lielajiem kokiem tās tik un tā nespētu izaugt,” pauž  Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas vadītājs Andris Širovs. 
Nekādā gadījumā eglītes nedrīkst cirst dabas lieguma teritorijā, privātos mežos, jaunaudzēs un pilsētas parkos. Ikviens koks ir dabas bagātība, tādēļ pirms koka nociršanas svarīgi atcerēties, ka tas, iespējams, audzis jau vairākus gadu desmitus un, to nocērtot, eglei tiek liegta iespēja izaugt par skaistu, varenu koku. 

Svētkos cilvēki nereti arī vēlas būt tuvāk dabai, tādēļ eglītes tiek rotātas ne vien mājās, bet arī mežā. Līdz ar āboliem, burkāniem un citiem dārzeņiem uz mežu dažkārt līdzi tiek ņemtas eglīšu mantiņas un dažādi krāšņi rotājumi ar kuriem izgreznot eglīti.  “Eglīšu mantiņas un rotu virtenes dabā ir atkritumi – tādēļ tās tur nav vēlamas. Turpretī, striķīšos iekārtie dārzeņi ir lamatas putniem,” piebilst A. Širovs. Ja vēlme ir dāvāt zvēriem kādu dārza velti, tad labāk to nolikt pie kociņa zemē. Tiesa gan, piebarot meža zvērus ziemā, ja tā nav īpaši barga, nav nepieciešams. 

Pārvalde vērš uzmanību, ka eglītes bez maksas ļauts cirst vien uzņēmuma “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos, kurus var atpazīt pēc ceļu malās izvietotajām dzeltenajām zīmēm ar uzņēmuma logo. Savukārt, zāģējot egli, to vēlams nozāģēt līdz ar zemi, lai uz atstātā celma nevarētu savainoties meža zvēri. 

Dodoties Ziemassvētku eglītes meklējumos un svinot svētkus, Pārvalde aicina būt saudzīgiem, dabā ejot aiz sevis savākt līdzi paņemtās lietas, tostarp arī iztukšotās dzērienu pudeles, iepakojumus un citas mantas, lai šie svētki ikvienam būtu gaiši un priekpilni!