Projekti Pētniecība Apsaimniekošana
Usmas ezers

Šovasar vairāku dienu garumā ūdenslīdēji Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veica Usmas ezera dibena izpēti Moricsalas dabas rezervāta teritorijā un tās rezultāti izrādījās labāki, kā gaidīts – piesārņojums ar sadzīves atkritumiem ir salīdzinoši mazs.

Ezera grunts izpēte ir viena no INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, jeb LIVE LAKE aktivitātēm.
Moricsalas dabas rezervāta teritorijā 20 parauglaukumos kopumā viena hektāra platībā gan ar ūdenslīdēju gan zemūdens drona palīdzību apsekoja ezera dibenu, iegūstot ne arī datus par ezera grunti, dūņu slāni, ūdensaugiem.  Konstatējot aizdomīgus priekšmetus monitorā, ezerā devās arī ūdenslīdēji, lai atradumus izceltu.

Kopumā ezera grunts izpētes rezultāti ir labāki, kā gaidīts – atrasto atkritumu un sadzīves priekšmetu ir maz, atzīst projekta LIVE LAKE vadītāja Indra Murziņa.  “Parauglaukumos atrastas skārda bundžas, stikla burka, plastikāta caurules, kravas stiprināšanas lenta, cukura aizvietotāja iepakojums, makšķernieku kaprona tīkla daļa ar atsvaru. Ņemot vērā, ka ezerā gan ziemā, gan vasarā ir daudz makšķernieku, vasarā arī atpūtnieku, laivotāju un burātāju, konstatēto atkritumu daudzums ir niecīgs,” stāsta I. Murziņa.

Pētījuma rezultātus izmantos tālāko darbu plānošanai Usmas ezera apsaimniekošanā.

Atsevišķi apsekota arī niedrāju teritorija ap Moricsalu un krasta josla, salasot tur atrastos priekšmetus. Šajā teritorijā savākti uz Moricsalas uzskalotie atkritumi aptuveni 70 litru apjomā un uzskalotie atkritumi uz Lielalksnītes salas aptuveni 50 litru apjomā, pārsvarā stikla un plastmasas pudeles, makšķerēšanas piederumi, arī glābšanas veste.

Projekta LIVE LAKE aktivitātes turpināsies līdz 2023. gada 28. februārim. Tā vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, bet kā partneri piedalās arī Biržu reģionālā parka direkcija un Žemaitijas nacionālā parka direkcija no Lietuvas, kā arī vairākas Kurzemes pašvaldības – Durbes, Brocēnu, Aizputes (no 2021.gada 1.jūlija – Dienvidkurzemes novads), Talsu un Ventspils novadi.

Dabas aizsardzības pārvalde projekta laikā izstrādās dabas lieguma “Tosmare” dabas aizsardzības plānu un apsaimniekos biotopus Būšnieku un Tosmares ezeru krastos. Plānots veikt arī Tosmares ezera gruntsūdens līmeņa monitoringu, izveidot videonovērošanas sistēmu Moricsalas dabas rezervātā. Taps arī dabas izglītības programma skolēniem un norisināsies izglītojoša kampaņa par abiniekiem.