LIFE REEF Projekti
Akmeņi jūrmalā
Akmeņi jūrmalā

Seminārā par detalizētiem darba uzdevumiem Baltijas jūras izpētes darbos, ko šajā gadā uzsāk projekta LIFE REEF komanda, Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” (LHEI) pārstāve Ingrīda Puriņa norādīja, ka viens no pētījuma objektiem, lai pārskatītu esošās dzīvotņu definīcijas un dzīvotņu aprakstus, būs zemūdens kartēšana.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” LIFE REEF projekta vadītājs Ivars Putnis norādīja, ka pastiprināta uzmanība projekta īstenošanas laikā tiks pievērsta Baltijas jūras Latvijas piekrastē sastopamajām invazīvajām sugām un to ietekmei uz dzīvotnēm. Piemēram, kā viena no problēmsugām ir atzīts Apaļais grundulis, kura izplatības rezultātā būtiski mazinās jūras ēdamgliemeņu populācijas. Tāpēc ar dažādām jūras grunts izpētes metodēm iegūtie dati tiks izmantoti, lai projekta laikā izstrādātu rīcības plānu invazīvo jūras sugu ietekmes samazināšanai, tai skaitā tiks testēti zvejas rīki Apaļā jūras grunduļa specializētai zvejai.

“LIFE REEF projekta zinātniskie pētījumi nepieciešami, lai tiktu nodrošināta biotopu aizsardzība, kas veicinās gan zivju populāciju, gan putnu dzīvotņu uzlabošanos, gan jūras resursu visaptverošas aizsardzības sistēmas izveidi”, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REEF projekta vadītāja Ilze Sabule, stāstot par dabas aizsardzības plānošanas sistēmiskām izmaiņām.

Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotais seminārs šī gada 24.martā pulcēja tiešsaistē vairāk nekā 80 interesentus. Dalībniekus ar uzrunām un laba vēlējumiem sveica Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš, Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas direktore Anda Ikauniece.

LIFE REEF projekta komanda izsaka pateicību visiem semināra dalībniekiem par dalību seminārā un neviltoto interesi. Semināra prezentācijas un plašāka informācija ir ievietota LIFE REEF projekta mājaslapā reef.daba.gov.lv .

LIFE REEF jeb "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Tā kopējais budžets ir 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40 % - Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri.

LIFE REEF projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā  4116 kvadrātkilometru platībā.
Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Missing multivides elements.

Gunta Gabrāne

Projekta koordinatore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
gunta.gabrane [at] daba.gov.lv