Dabas parks Abavas ieleja
Dabas parks "Abavas senleja". Nature park "Abavas senleja"

Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) veic apmeklētāju uzskaiti 35 dabas tūrisma objektos un maršrutos visos Latvijas reģionos. Skaitītāju rādījumi liecina, ka cilvēkus visvairāk vilina dabas objekti Rīgas tuvumā. Šajās vietās apmeklētāju skaits pēdējos mēnešos ir pat vairāk nekā dubultojies.

Vispopulārākais dabas objekts ir Lielais Ķemeru tīrelis, kur apmeklētāju skaits ievērojami audzis. Ja 2020.gada oktobrī tīreli apmeklēja 6 000 apmeklētāju, tad šī gada oktobrī apmeklētāju skaits jau pārsniedzis 15 000. Tāpat pēdējo mēnešu laikā ievērojami ir augusi arī cilvēku interese par Siguldas, Līgatnes, Cēsu apkārtnes dabas takām un Kolkas ragu. Lai izvairītos no drūzmēšanās un neradītu pārlieku antropogēno slodzi, Pārvalde aicina atturēties no populārāko galamērķu apmeklēšanas un, plānojot maršrutus, izvēlēties mazāk apmeklētus dabas objektus, par kuriem vairāk var uzzināt dabas pērļu mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms".

Rudenī dabā vērojams miers un klusums. Bezlapu periodā mežs ir daudz caurredzamāks, tajā pat no attāluma var saskatīt meža zvērus un to pēdu nospiedumus. Labāk apskatāmi kļūst arī klinšu atsegumi, kurus Latvijā var novērot daudzviet, arī ārpus labi zināmiem un cilvēku pārpildītiem maršrutiem. Piemēram, dabas parks "Abavas senleja" uzrunā ar savu daudzveidīgo ainavas mozaīku, ar stāvām nogāzēm, atsegumiem, sānielejām, gravām, avotiem un pieteku iegrauzumiem.

Lieliska vieta putnu un jūras vērošanai Vidzemes pusē ir Randu pļavu taka Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Taka cauri pļavām un tām pieguļošo kāpu ved uz putnu vērošanas torni, kur šobrīd var iepazīt baltos un pelēkos gārņus, gulbjus, bridējputnus un nereti pat jūras ērgli. Bet ģimenēm ar bērniem iesakām iepazīt arī Niedrāju-Pilkas purva taku, kas nav pārāk gara un bez gumijas zābakiem ir izejama pat rudens mitrākajā periodā.

Pāri kangaru (senu kāpu) mugurām un vigu (mitru starpkāpu ieplaku) vēderiem ved Pēterezera taka Slīteres Nacionālajā parkā, kas ikvienam ļauj nokļūt pāris tūkstošu gadu senā vēsturē. Šāds komplekss radies laikos, kad te vēl viļņojās jūra. Turklāt rudenī vigas piedzīvo pārvērtības, jo tās  pieplūst ar ūdeni un kļūst par maziem sezonāliem ezeriņiem. Savukārt Rāznas Nacionālajā parka ainavu šobrīd var baudīt daudz plašāk, jo atsedzas pakalnu formas. Tās vēl tālāk redzamas no Mākoņkalna un Lielā Liepu kalna.

Noderīgs rīks dabas maršrutu un apskates objektu plānošanā būs Pārvaldes veidotā un uzturētā mobilā lietotne "Dabas tūrisms". Būtiski pieaugot pieprasījumam pēc garajiem pārgājienu maršrutiem, ko nodrošina Mežtaka un Jūrtaka, ar Centrālās Baltijas programmas Interreg atbalstu veikti nozīmīgi uzlabojumi aplikācijas funkcionalitātē. Tagad gartaku gājēji var sekot līdzi savam gājienam attiecībā pret maršrutu, ļaujot labāk plānot atpūtas biežumu un ilgumu.

Lai sniegtu daudz plašāku informāciju par dažādiem dabas tūrisma galamērķiem, Pārvalde regulāri atjauno mobilo lietotni "Dabas tūrisms" ar jaunu galamērķu aprakstiem. Tā ikvienam īsā laikā palīdzēs saplānot pastaigu vai izbraucienu dabā, izvēloties kādu no vairāk nekā 500 dabas tūrisma galamērķiem – īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, dabas takām, atpūtas vietām, skatu torņiem, laivošanas maršrutiem utt. Mobilo lietotni "Dabas Tūrisms" var lejupielādēt Google Play un Apple Store App.

Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes

 

Apmeklējot dabas objektus, Pārvalde aicina būt atbildīgiem un ievērot veselīgu divu metru distanci, kā arī principu –Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!, kas aicina neatstāt dabā, pat ne mazajās atkritumu urnās, tukšos iepakojumus un citas lietas.

 

 

 

Mežtakas logo