taka

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegumā Liepājas ezers

Liepājas pilsēta

GPS KOORDINĀTES

X: 316817, Y: 6265076 / Lat: 56.4944089, Lon: 21.0242483

APSKATEI

Liepājas ezers ir lagūnas tipa ezers, kas veidojies atkāpjoties Baltijas jūrai. Šajā teritorijā gan pastāvīgu, gan īslaicīgu mājvietu atradušas daudzas putnu sugas.

avasara un rudens migrāciju laikos ezers kalpo kā atpūtas un barošanās vieta, arī vairākām retām putnu sugām, piemēram, lielajam un mazajam dumpim. Ja esot pie ezera sadzirdat regulāru dobju skaņu, kas izklausās tā it kā kāds pūstu gar pudeles kaklu, tad esat sadzirdējuši lielo dumpi – retu, aizsargājamu putnu.

Lai labāk iepazītu un apskatītu ezera slēptos dārgumus, ir izveidota laipa, kas aizvedīs uz putnu vērošanas torni.

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Kolkasraga priežu taka


 

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 30 min

GARUMS

430 m

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

Visu gadu

VEIDS

Līnijveida

TAKAS SHĒMA

APVIDUS

Ezera krasts, niedrājs

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

SEGUMS

Dēļu laipu segums.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā un ziemā dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA

Lauku ielas austrumu gals.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Liepājas ezera laipa


 

CITA NODERĪGA INFO

Liepājas tūrisma informācijas centrs

APSAIMNIEKOTĀJS

KF

Laipa izveidota 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna