Datums 29. oktobris, 2021
Laiks10.00
Vieta Tiešsaiste

Jautājumu gadījumā sazināties:

Tosmare

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 26.oktobrim, rakstot uz e-pastu uldis.valainis@du.lv

 

10:00 - 10:05    Sanāksmes atklāšana. Daugavpils Universitātes pārstāvis.

10:05 - 10:10    Informācija par projekta LIVE LAKE aktivitātēm. Projekta vadītāja Indra Murziņa, Dabas aizsardzības pārvalde.

10:10 - 10:25    Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

10:25 - 10:45    Par dabas lieguma esošo stāvokli un problemātiku. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes  reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.

10:45 - 11:05    Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tosmare”. Daugavpils Universitātes pārstāvis.

11:05 - 12:05    Diskusija par ierosinājumiem, iedzīvotāju vēlmēm un teritorijas apsaimniekošanas iespējām nākotnē.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2021. gada 26. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@du.lv, tālr. +371 26113065.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv.

Papildu informācija:     
Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona: Uldis Valainis    
Mob.: +371 26113065
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam projektā LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) īstenoto aktivitāšu ietvaros.