Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Atļauja zivju sugas pārvietošanai vai jaunas zivju sugas ieviešanai Latvijas Republikas ūdeņos.

Pakalpojuma pieprasīšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Šādu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nepieciešams saņemt, lai pārvietotu zivju sugas vai ieviestu jaunas zivju sugas Latvijas Republikas ūdeņos, tostarp svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanai akvakultūrā atklātās audzēšanas platībās, saskaņā ar Padomes 2007. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr.708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu brīvā formā, iekļaujot informāciju atbilstoši Padomes 2007. gada 11. jūnija Regulas (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā 1.pielikumā pieprasītai informācijai. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, tas jāparaksta ar e-parakstu.
  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde pieprasa atzinumu no valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" un Pārtikas un veterinārā dienesta.
  Pēc atzinumu izvērtēšanas Pārvalde izdod atļauju zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos vai arī atteikumu izdot šādu atļauju.

Saņemt pakalpojumu