Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Šādu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nepieciešams saņemt zooloģiskā dārza izveidei un darbībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Personai jāiesniedz:
  - iesniegums, kurā norādīta Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai" 4.punktā noteiktā informācija;
  - dzīvnieku legālu izcelsmi apliecinoši dokumenti.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja iesniegumā sniegtā informācija ir nepilnīga, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai.

  Pirms atļaujas izdošanas pārvalde veic zooloģiskā dārza pārbaudi.
  Ja zooloģiskais dārzs atbilst tā izveidošanas nosacījumiem, pārvalde izdod atļauju.

  Pārvalde atsaka izdot atļauju šādos gadījumos:
  1) zooloģiskais dārzs neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem zooloģiskā dārza izveidošanas kritērijiem;
  2) iesniegumā norādītie plānotie zooloģiskā dārza pasākumi neatbilst vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Saņemt pakalpojumu