Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Atļaujas vai saskaņojuma saņemšana darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

Pakalpojuma pieprasīšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
 • Pirmdiena08.30 - 17.00
 • Otrdiena08.30 - 17.00
 • Trešdiena08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena08.30 - 17.00
 • Piektdiena08.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lai persona veiktu dažādas darbības vai pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu, piemēram:
- zemes lietošanas kategorijas maiņai,
- publisku pasākumu (autosacensību, motosacensību, velosacensību, ralliju, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensību un orientēšanās sacensību uc.) organizēšanai,
- aizsargājama koka (dižkoka) nociršanai (novākšanai), koku ciršanai aizsargājamā alejā vai dendroloģiskā stādījumā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošanai, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu un dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudzes atjaunošanai (sējot vai stādot), dzīvnieku skaita regulēšanai,
- ūdens transporta līdzekļu un mehānisko transporta līdzekļu izmantošanai,
- monitoringa un pētniecisko darbu veikšanai,
- būvdarbu veikšanai uc.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Persona aizpilda attiecīgu veidlapu un iesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc pieteiktās darbības izvērtēšanas un pārbaudes apvidū (ja nepieciešams), Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izsniedz atļauju vai saskaņojumu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai saskaņojumu.

  Jāņem vērā, ka Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu nav nepieciešams saņemt darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedzis tehniskos noteikumus vai veicis sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

Saņemt pakalpojumu