Plakātu  sagatavojusi Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība un atkārtoti izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" (Cilvēki un daba) ietvaros. 2014. gads

2012

Priecāsimies ar acīm!  (A3, JPEG 3,47 MB)  
Priecāsimies ar acīm!  (A4, JPEG 2,8 MB)

Daudzi augi mūsdienās ir reti sastopami, jo samazinājušās vai izzudušas tiem piemērotas dzīvotnes. Aicinām neplūkt šos augus - ļaut tiem ziedēt un priecēt arī Latvijas nākmās paudzes! Aizsargājamo augu plūkšana nodara postu dabai un ir arī nelikumīga!

2008

Dzīvais koks  (PDF 1.4 MB)

Sērija "Katram savu māju". Informē par vecu koku saudzēšanu un aizsardzību.

2007

Zaļā vārna  (PDF 2,9 MB)

Sērija "Katram savu māju". Informē par šīs krāšņās putnu sugas dzīvesveidu, un aspektiem, kuros šai izzūdošajai, īpaši aizsargājamajai sugai var palīdzēt cilvēks ar savu darbību.