Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.01.2009.
attels

.Programmas Baltic Sea Region Programme 2007-2013 projekts

attels

Projekts noslēdzies

Šī sadaļa būs apskatāma līdz 2017. gada janvārim.

 

Nacionālie parki un ieguvumi – sociālekonomiskā labuma veicināšana reģionos, ilgtspējīgi pārvaldot tajos esošās aizsargājamās dabas teritorijas

Parks & Benefits / Parki un ieguvumi

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs: Olaf Ostermann (Vācija)

E-pasts: o.ostermann@lu.mv-regierung.de

Tālr.: 0049 (0)385 588 6641

 

Projekta komunikācijas menedžeris: Romy Sommer (Vācija)

E-pasts: romy.sommer@animare.net

Tālr.: 0049 (0)381 440 4949

 

Projekta koordinatore Latvijā: Vita Caune

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

dabas aizsardzība, ilgtspējīgs tūrisms, vides pieejamība, Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta, militārais kultūras mantojums, dabas izglītība

ĪSS APRAKSTS

Baltijas jūras reģions var lepoties ar īpašām dabas vērtībām, tostarp, tādām, kam ir izšķiroša nozīme ne tikai šī reģiona, bet visas pasaules mērogā. Šo vērtību saglabāšanai ir izveidotas aizsargājamās dabas teritorijas. Lai nodrošinātu to aizsardzības un attīstības mērķu ievērošanu, vienlaikus veicinot šo teritoriju un apkārtējo reģionu ekonomikas izaugsmi, ir nepieciešams ilgtspējīgs dabas tūrisms. Daudzviet tas jau ir kļuvis par vienu no vietējās ekonomikas stūrakmeņiem.

 

Līdz šim šis ekonomiskais potenciāls, no vienas puses, ir bijis nepietiekami attīstīts, un tādēļ piedāvā visplašākās izaugsmes iespējas tūrismam, privātajai-publiskajai partnerībai un dabas aizsardzības attīstībai. Vienlaikus varētu izrādīties, ka esošie ekonomiskie rādītāji nav izvērtēti pietiekami rūpīgi, kā dēļ bieži rodas pārpratumiem pilnas diskusijas un aizspriedumi par dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu.

 

No otras puses, lai nodrošinātu patiesi ilgtspējīgu attīstību, uz vienlīdzības principiem balstītai komunikācijai un sadarbībai ir jānotiek pilnīgi visu iesaistīto pušu starpā, pārstāvot visus aizsargājamā dabas teritorijā iekļautos reģionus.

 

PROJEKTA MĒRĶI

  • izveidot sertificētu aizsargājamo teritoriju tīklu,
  • likt pamatus tādam dabas tūrismam, kas izceltu tieši Baltijas jūras reģiona vērtības,
  • radīt jaunus, uzlabotus dabas tūrisma produktus, tostarp, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
  • veicināt izpratni par dabas aizsardzības pasākumu izdevīgumu politiskā līmenī.

 

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS UN PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekts „Parki un ieguvumi” nodrošinās iespēju vairāk uzzināt par ilgtspējīga dabas tūrisma īstenošanas principiem Baltijas jūras reģionā. Gan dabas teritorijas, gan to apkārtējie reģioni tiks iepazīstināti ar šo principu ievērošanas priekšrocībām un nozīmi abu pušu izaugsmes un attīstības procesā.

 

Galvenais līdzeklis, lai nodrošinātu ilgtspējības principu ievērošanu, būs Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas ieviešana astoņās aizsargājamās teritorijās, tādējādi nodrošinot hartas virzību no Eiropas rietumiem un Vidusjūras apgabaliem arī uz Baltijas jūras reģionu. Hartas process, tāpat kā projekts „Parki un ieguvumi”, ietver pieļaujamās slodzes analīzi, apmeklētāju plūsmas regulēšanas standartu izstrādi, kvalitātes attīstību un, galvenais, nepārtrauktu sadarbību ar visām tūrismā iesaistītajām pusēm, apspriežot ilgtspējīga tūrisma principu ievērošanas izdevīgumu gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Ķemeru nacionālā parka ilgtspējīga tūrisma stratēģija un rīcības plāns (PDF 2.14 MB)

Ilgtspējīgas tūrisma attīstības rīcības plāns 2011-2016 (PDF 0.71 MB)

Strategy and Action Plan for Sustainable Tourism in Kemeri National Park  (PDF 2.09 MB)

Annex 1. Charter area of Ķemeri national park (PDF 1.68 MB) 

Annex 2. Tourism potential of forest in Ķemeri national park (PDF 0.66 MB) 

Annex 3. Matrix of the tourism offer of Ķemeri National Park 2011-2016 (PDF 0.34 MB) 

Annex 4. Action plan for sustainable tourism development 2011-2016 (PDF 0.7 MB) 

Tūrisma kartes:

Ķemeru nacionālā parka tūrisma karte (PDF A2, 5 MB): LVRUENDE

Piekrastes ciemu (Bigauņciema, Lapmežciema, Ragaciema) tūrisma karte (PDF A3, 2.0 MB): LV

Dabas taku apraksti ar kartēm (PDF, A4):

Slokas ezera taka: LVRUENDE

Dunduru pļavas: LVRUENDE

Maršrutu apraksti (PDF, A4):

Velobraucējiem „Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam”: LVRUENDE

Autoceļotājiem „Lielais Ķemeru aplis ar auto”: LVRUENDE

Kājāmgājējiem un slēpotājiem „Gar Zaļo kāpu”: LVRUENDE

Kājāmgājējiem un velobraucējiem „Ķemeri – vēsturiskais kūrorts”: LVRUENDE

Kājāmgājējiem un slēpotājiem „No Jaunķemeriem līdz Klapkalnciemam”: RU

Laivotājiem „No Jaunķemeriem līdz Klapkalnciemam” (ar jūras laivām): LVRUENDE

Putnu vērotājiem (PDF, A4):

Putni Ķemeros:LVRUENDE

 

ĪSTENOTĀJI

 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Meklenburgas-Rietumpomerānijas Lauksaimniecības, vides un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija (Vācija)

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Projektā iesaistītas NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji, zinātnes institūti - kopā 18 partneri.
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija ir viens no partneriem.

 

PAMATDATI

 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

 

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

36 mēneši (2009.-2012. gada janvāris)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

2 686 660 EUR

 

ERAF LĪDZFINANSĒJUMS

1 887 630 EUR

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Vācijas, Dānija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Norvēģija

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

www.balticgreenbelt.net