Statuss:
Noslēdzies
Fotokamera

Latvijas sabiedrības piederības un mīlestības pret savu zemi sajūtu stiprināšana, ar mūsdienīgu komunikācijas un izglītības rīku palīdzību vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

attels

Informatīvi izglītojošu materiālu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) gadadienu atzīmēšanai un dabas centru piedāvājuma pilnveidei

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”

 

» JOMA

SBIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA - intereses un izpratnes veicināšana par dabas daudzveidību,  dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi, Latvijas sabiedrības piederības un mīlestības pret savu zemi sajūtu stiprināšana.

 

» ĪSS APRAKSTS

2022. gadā un 2023. gadā nozīmīgas gadadienas atzīmē vairākas lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā (ZBR-25, ĶNP-25, Moricsalas DR-110, RNP-15, Teiču DR-40, Krustkalnu DR-45, SNP-100, GNP-50). Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) šīs gadadienas plānojusi akcentēt ar dažādu aktivitāšu palīdzību, kas būs pielāgotas konkrētā brīža epidemioloģiskajai situācijai. Taču, lai gadadienu atzīmēšana būtu ne tikai mirklīgu pasākumu sērija, ar šī projekta palīdzību plānots izstrādāt reprezentatīvi izglītojošas filmas par piecām teritorijām - Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres Nacionālajiem parkiem un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kas gan jubileju gados, gan arī pēc tam tiks aktīvi izmantotas dabas centros dabas izglītības nodarbībās, komunikācijā un aktivitātēs dabas tūristiem.

Ņemot vērā dažādu mācīšanās procesu un metožu pētījumus, kā arī pētījumus par atšķirīgo paaudžu uztveri, video formāts izziņas procesā ir kļuvis par ļoti būtisku un neaizstājamu metodi, jo ļauj koncentrēti un īsā laikā iedarboties uz dažādām maņām. Tas vienlaicīgi sniedz tekstuālo informāciju (subtitri vai aizkadra balss), vizuālo informāciju (video un foto) un audiālo informāciju (fona skaņas). Tādējādi pārņemot starptautisku pieredzi mūsdienu tendencēm atbilstošu dabas centru satura veidošanā, šajā projektā veidotās īsfilmas turpmāk tiktu izmantotas dabas centru apmeklētāju izglītošanā par konkrēto ĪADT, tās izveides mērķiem un saudzējamajām vērtībām.

 

» PROJEKTA MĒRĶIS

Ar mūsdienīgu komunikācijas un izglītības rīku palīdzību stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

 

» GALVENIE UZDEVUMI

Projektā plānota piecu īsfilmu izveide:

 • Ķemeru Nacionālais parks;
 • Rāznas Nacionālais parks;
 • Slīteres Nacionālais parks;
 • Gaujas Nacionālais parks;
 • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Katrs video būs 8-12 minūšu garš, reprezentējot konkrētās teritorijas vērtības un veidojot auditorijas izpratni par dabas aizsardzības nepieciešamību. Video būs latviešu valodā ar subtitriem angļu un krievu valodā. 

 

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Izveidotas piecas reprezentatīvi izglītojošas īsfilmas par nacionālajiem parkiem un biosfēras rezervātu, tādējādi ar mūsdienīgu materiālu palīdzību veicinot dabas centru apmeklētāju izpratni par dabas aizsardzības nozīmi. 
 • Mērķauditorija – dabas centru apmeklētāji (skolēnu grupas, pieaugušo grupas un individuālie dabas tūristi).
 • Sasniedzamais rādītājs: 20 000 cilvēku gadā pēc projekta, t.i., sākot no 2023. gada 

 

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/28/2022
    
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 9 mēneši (01/04/2022 - 31/12/2022)
    
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 50 851 EUR finansējums no LVAF
    
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija
    

» Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājaslapa: www.daba.gov.lv

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Elīna Ezeriņa

Nodaļas vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
elina.ezerina [at] daba.gov.lv