Statuss:
Noslēdzies
Ilustratīvs attels

Projekta gaitā plānotos pasākumus paredzēts īstenot kā daļu no kopēja mērķa - izveidot populārzinātnisku vietni par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, īpašu vērību pievēršot uzrunājošiem fotomateriāliem un video.

Mūsdienīgu komunikācijas un dabas izglītības metožu izstrāde un attīstīšana nacionālajai un starptautiskajai auditorijai

Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds. Apakšprogramma 21.13.00 "Nozares vides projekti" Porojekts 1-08/111/2020

 

» JOMA

Sabiedrības izpratnes veicināšana par aktuālajiem jautājumiem bioloģiskās daudzveidības, dabas saglabāšanas un klimata jautājumos.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Atraktīvā un viegli uztveramā formā rosināt sabiedrības izpratni par aktuālajiem jautājumiem bioloģiskās daudzveidības, dabas saglabāšanas un klimata jautājumos, tādējādi veicinot atbalstu Pārvaldes izvērstajām iniciatīvām un paaugstinot sabiedrības iesaisti brīvprātīgajās aktivitātēs. 
Projekta gaitā plānotos pasākumus paredzēts īstenot kā daļu no kopēja mērķa - izveidot populārzinātnisku vietni par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, īpašu vērību pievēršot uzrunājošiem fotomateriāliem un video. Kā būtiskākais unikālo lietotāju piesaistītājs būs Dabas tūrisma sadaļa, kuras saturs tiks pārcelts no pašreizējās Pārvaldes oficiālās vietnes, nodrošinot arī informācijas padevi viedierīču aplikācijai "Dabas tūrisms".  Papildu tam atsevišķā sadaļā tiks vienuviet apkopota informācija par pieejamo dabas izglītību Latvijā ar on-line pieteikšanās formu un aktivitāšu kalendāru. Atsevišķa sadaļa tiks veltīta Brīvprātīgo aktivitātēm, piemēram, studiju pētījumiem, talkošanas iniciatīvai "Daru labu dabai", jauno reindžeru kustībai u.c., tādējādi popularizējot citviet pasaulē jau par ierastu normu kļuvušo sabiedrības iesaisti dabas saglabāšanas aktivitātēs.
 

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

Projekta īstenošanas galvenais uzdevums ir veikt vienu no būtiskiem darbu posmiem jaunās mājaslapas izveidē - vietnes prototipa un dizaina koncepta izstrādi, dizaina un vadības sistēmas programmēšanu un fotomateriāla sagatavošanu interneta vietnes satura ilustrēšanai.            

» PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Līdz 31.12.2020. veikta vienas vietnes prototipa izstrāde – sagatavots dizaina koncepts un atvērumu skices.
 • Uzprogrammēta vietnes vadības sistēma un vietnes dizains.
 • Sagatavots fotomateriāls ar vismaz 150 fotogrāfijām.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/111/2020
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 3 mēneši (01/10/2020-31/12/2020)
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 18 500 EUR finansējums no LVAF
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvijas teritorija

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150. E-pasts: pasts@daba.gov.lv Mājas lapa: www.daba.gov.lv

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv