Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 01.01.2018.

The Central Baltic 2014-2020 Programme - EU cross-border cooperation programme

attels  attelsattels

Putnu spārni (Baltic Wings) - dabas tūrisms lauku ilgtspējīgai attīstībai

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA


Projekta vadītāji: Stokholmas putnu asociācijas projektu vadītāji (Zviedrija)
Tomas Viktors un Mats Grahns
https://stof.nu/


Projekta koordinatore Latvijā: Arta Krūmiņa, Dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītāja (Latvija)
E-pasts: arta.krumina@daba.gov.lv
Mob. tālr.: +371 2611922

Projekta grāmatvede: Irīna Spuriņa, Dabas aizsardzības pārvaldes finansiste (Latvija)
E-pasts: irina.spurina@daba.gov.lv
Mob.tālr.: +370 26449135 

PROJEKTA APRAKSTS

 

JOMA

Dabas un kultūras resursu attīstība ilgtspējīgās tūrisma vietās.

 

ĪSS APRAKSTS

Skatoties Eiropas mērogā, Baltijas jūras reģionā atrodas salīdzinoši lielas neskārtās dabas platībās, kas joprojām ir nezināmas dabas tūristiem. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu jau zināmiem putnu vērošanas un dabas tūrisma galamērķiem, kā arī attīstīt jaunas vietas, lai palielinātu dabas tūrisma sezonas ilgumu un palielinātu piekrastes reģiona ekonomiskās spējas. Kopīgā mērķa sasniegšanai ir nepieciešama pārrobežu sadarbība, lai attīstītu augstas kvalitātes piedāvājumus un servisus.

PROJEKTA MĒRĶI

 Izveidot kvalitatīvas dabas objektu un putnu vērošanas vietas Zviedrijā, Ālandu salās, Somijā un Latvijā (Kurzemes piekrastē) un veicināt savstarpējo sadarbību ilgtspējīgā dabas tūrisma attīstībā Centrālās Baltijas reģionā.

 

PROJEKTA REZULTĀTI


 

ĪSTENOTĀJI
 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Stokholmas putnu asociācija
(Stockholm Bird Association/Stockholms Ornitologiska Förening), http://www.stof.nu/

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Föreningen Närsholmen/Närsholmen Society (Zviedrija)

    Kökar municipality (Somija)
   

SIA “Dabas tūres” (Latvija) www.dabastures.lv

    Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija) www.daba.gov.lv 

PAMATDATI
 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

CB663

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2018. gada 1.janvāris - 2020. gada 31.decembris

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

1 438 273,00 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

ES finansējums: Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums
1 100 272, 00 EUR

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Zviedrija, Ālandu salas, Somija un Latvija

 

ABREVIATŪRA

Baltic Wings / Putnu spārni

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

https://balticwings.org/index.html